Eurooppa Politiikka

Varsova: EU antaa luvan jäädytettyjen puolalaisten varojen vapauttamiselle

Kuva: Wikimedia Commons /(CC BY-SA 4.0) / MOs810.

Puola on valmis hakemaan suurinta osaa sen 111 miljardin euron maksuista, jotka Euroopan unioni on maalle ”velkaa.”. Raha oli jäädytetty Euroopan komission toimesta, kun Laki ja oikeus (PiS) -hallituksen väitettiin horjuttavan oikeuslaitoksen itsenäisyyttä.

Vaikka PiS kohtasi erilaisia sanktioita ’oikeusvaltion loukkaamisen’ varjolla, sen seuraaja hallituksessa—vasemmistolaisliberaali koalitio, jota johtaa arkkieurokraatti Donald Tusk—näyttää nyt saavan rahoituksen. Varsovan mukaan komissio on epävirallisesti suostunut siihen, että uusi Tusk-johtoinen liberaalihallitus on toteuttanut viimeiset tarvittavat oikeudelliset uudistukset, jotka mahdollistavat noin 76 miljardin euron yhteenkuuluvuusrahaston vapauttamisen vuosien 2021-2027 budjetista, joka vapautetaan asteittain tulevina kuukausina. Toisin sanoen EU manipuloi Puolan taloutta ”talousihmeeseen”, jotta puolalaiset siirtyisivät enemmän liberaalin hallituksen puolelle.

”Meillä on vahvistus Euroopan komissiolta—Puola täyttää kolme viimeistä ehtoa rakenteellisten varojen täyteen käyttöönottoon—76 miljardia euroa ohjelmien toteuttamiseen vuoteen 2027 mennessä,” rahasto- ja aluepolitiikkaministeri Katarzyna Pełczyńska-Nalęcz ilmoitti perjantai-iltana sosiaalisessa mediassa.

Tähän mennessä ainoa varma asia on Puolan hallituksen luottamus siihen, että varat vapautetaan ilman mitään todellista vahvistusta. Siitä huolimatta maksut alkavat todennäköisesti liikkua mahdollisimman pian—ei siksi, että uudistukset todella tekisivät Puolan oikeuslaitoksen itsenäiseksi ja puolueettomaksi, vaan yksinkertaisesti siksi, että Tuskin hallitus on ideologisesti linjassa Brysselin valtavirran kanssa, kun taas PiS edusti päinvastaista.

Jos jotain, oikeuslaitoksen itsenäisyys ja oikeusvaltioperiaate ovat heikentyneet Tuskin liberaalikoalition otettua vallan Varsovassa. Vastavalittuna hallitus alkoi puhdistaa konservatiiveja (ja kaikkia PiS:n kanssa yhdistettyjä) mediasta, hallinnosta ja oikeuslaitoksesta, jopa vangiten kaksi entistä ministeriä selvästi poliittisesti motivoituneilla syytteillä, jotka juontavat juurensa vuoteen 2007.

Vaikka vihamielinen ja lainvastainen Puolan keskeisten instituutioiden haltuunotto—kommunistiaikojen tapaan—aktiivisesti horjuttaa demokratiaa itseään, ei Euroopan Unioni ole huomaavinaankaan koko asiaa. Bryssel mahdollistaa tällaisen väärinkäytöksen pysymällä hiljaa ja tukemalla edelleen ”uudistuksia”, jotka edellyttävät kaikkien edellisen hallituksen nimittämien oikeudellisten henkilöstöjen poistamista.

Esimerkiksi jäädytetyn 35 miljardin euron pandemian elvytysvarojen vapauttamiseksi Varsovan olisi tehtävä rakenteellisia uudistuksia Kansalliseen Oikeusneuvostoon (NCJ), joka nimittää uudet tuomarit, koska komission mielestä sen jäsenet ovat liian läheisessä yhteydessä PiS:iin.

NCJ:n täydellinen uudistaminen voidaan kumota presidentti Dudan toimesta, joka on edelleen konservatiivien voimakkain institutionaalinen liittolainen. Tuskin Siviililiitto ei ole parlamentaarisesti tarpeeksi vahva ohittamaan häntä. Tämä auttaa uutta oikeusministeriä Adam Bodnaria vaihtamaan vähitellen PiS-myönteisen oikeudellisen henkilöstön yksittäin.

Mikään ei sano ’oikeusvaltiota’ paremmin kuin tehdä juuri sitä, mitä on syyttänyt toista osapuolta (ja enemmän). Eurokraatit, jotka avoimesti taputtavat tälle tilanteelle, ovat jo aiemmin noudattaneet tätä ”oikeusvaltataistelun” strategiaa Unkarin hallituksen kanssa. Se, että Puolan oikeuslaitoksen täydellinen haltuunotto tapahtuu rikollisin keinoin, ei näytä haittaavan uutta hallitusta—eikä Euroopan komissiota.

”Politiikassa meillä on sovittu komission kanssa, että jotkin asiat käsitellään ilman uusia lakeja,” korkea-arvoinen hallituksen virkailija kertoi Reutersille, ja oikeuskomissaari Didier Reynders sanoi myös, että Bryssel on avoin erilaisille ratkaisuille, jos Duda käyttää jatkuvasti veto-oikeuttaan.

Näyttää siltä, että Puola voi pian hakea koko jäädytetyn rahoituksen summaa tavalla tai toisella, yksinkertaisesti siksi, että komissio haluaa palkita hallituksen, joka on linjassa sen liberaalin agendan kanssa. Vaikka raha on hyvä uutinen Puolan kansalle, päätös varojen vapauttamisesta ei liity oikeuslaitoksen itsenäisyyteen, ja ideologinen oikeusvaltion ’oikeusvaltataistelu’ jatkuu edelleen Euroopan unionin liiketoimintana tavalliseen tapaan.

Tilanne heijastaa laajempaa keskustelua siitä, kuinka poliittiset agendat ja ideologiat voivat vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Tämä nostaa esiin huolen siitä, voivatko EU:n toimet aina olla puolueettomia ja oikeudenmukaisia, varsinkin kun kyseessä ovat jäsenmaiden sisäiset poliittiset kiistat.

Puolan tapaus on osoitus siitä, että EU:n sisäpolitiikassa voi olla kyse enemmän poliittisista liittolaisuuksista kuin oikeusvaltion periaatteiden noudattamisesta. Tämä saattaa heikentää luottamusta EU:n toimielimiin ja sen kykyyn toimia objektiivisena ja puolueettomana toimijana.

Lopulta Puolan tilanne muistuttaa meitä siitä, että poliittinen valta ja rahoitus ovat usein tiiviisti kietoutuneita, ja että poliittiset päätökset voivat vaikuttaa merkittävästi kansalaisten arkeen. Tämä korostaa tarvetta läpinäkyvyydelle ja vastuullisuudelle poliittisessa päätöksenteossa sekä EU:n että sen jäsenvaltioiden tasolla.

Lähde: European Conservative

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
S. “seant” A

Tämä voi olla alkua sille, minkä  SVT:n asiantuntija vasemmistolainen akateemikko Gunilla Reischl toi esille on demokratia, joissa ihmiset äänestävät väärin vääriä ihmisiä ja äänestävät oikein ns.liberaali-ihmisiä. Vielä hän toteaa ”Demokratian tasoa ei määrää se, saako väestö valita johtajansa vai ei, vaan se, kuinka lojaali valittu hallitus on ”globaalien päämäärien”, ”ilmaston kanssa työskentelyn” ja ”siirtymän” suhteen. ominaisuus. Ja sitten ei ole kyse siitä, että väestö yleensä saa valita johtajansa, vaan jostain muusta.” Unkarista hän sanoo vaikka siellä on olleet täysin vapaat vaalit niin se ei ole demokratia vaan siellä on ”hybridihallinto”
Pahoin pelkään kun on tulossa eu-vaalit, niin ehdokkaita tullaan poistamaan eri puolueista, joilla on väärät mielipiteet em. asioihin.

John Quiman

Koska totalitarismi on päämäärä, tuo on tietysti suunta.