Eurooppa Maahanmuutto Muu maailma Politiikka

YK ja ajatushautomot edistävät 60 miljoonan maahanmuuttajan siirtymistä ”ikääntyvään” EU:hun vuoteen 2050 mennessä

Kuvituskuva: Wikimedia Commons, Mstyslav Tšernov / International (CC BY-SA 4.0).

EU väittää, että suuri väestönvaihto on ”salaliittoteoria”. Sen sijaan YK väittää, että Euroopan on otettava vastaan 60 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2050 mennessä, joista suurin osa tulee Afrikasta.

Euroopan parlamentti äänesti päätöslauselman puolesta, jossa suuren väestönvaihdon teoria leimattiin ”rasistiseksi”. Samalla viikolla espanjalainen sanomalehti La Vanguardia kertoi, että Yhdistyneet Kansakunnat, itävaltalainen Wittgenstein-keskus ja Washingtonissa sijaitseva Globaalin kehityksen keskus puhuvat sen puolesta, että Eurooppa tarvitsee tulevina vuosikymmeninä vähintään 60 miljoonaa siirtolaista ”selviytyäkseen” ja että suurimman osan tästä siirtolaisuudesta pitäisi tulla Afrikasta.

YK, joka on jo pitkään kannattanut ”korvaavaa maahanmuuttoa” ratkaisuna Euroopan väestön ikääntymiseen, varoittaa nyt espanjalaislehden mukaan, että Eurooppa ei voi saada näitä maahanmuuttajia, ”jos se ei lakkaa olemasta maahanmuuttovastainen linnoitus”.

YK arvioi, että vuonna 2050 EU:ssa on 60,8 miljoonan työntekijän vaje, ja Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capitalin mukaan vaje on vielä suurempi, 72,7 miljoonaa. Molemmat järjestöt käyttävät omia arvioitaan puolustaakseen massamaahanmuuton lisäämistä.

”Eläkeiän pidentäminen, naisten lisääminen työmarkkinoille tai syntyvyyden nostaminen ei riitä. Ei myöskään riitä, että tuotantotaloutta robotisoidaan entisestään tai että työpaikkojen siirtämistä ulkomaille jatketaan, kuten olemme tehneet”, sanoo Charles Kenny, vanhempi tutkija Center for Social Development -järjestössä Washingtonissa. ”Mikään näistä ei pelasta Eurooppaa väestön ikääntymiseltä.”

Hän jatkoi sanomalla, että ”Afrikan on pelastettava Eurooppa väestökriisiltä. Vain maahanmuutto voi korjata tämän epätasapainon, ja afrikkalaista alkuperää oleva maahanmuutto on luonnollisin tapa tarjota kasvun ylläpitämiseen tarvittavaa työvoimaa.”

Kennyn väite, jonka mukaan afrikkalaisten maahanmuuttajien – mahdollisesti kymmenien miljoonien – pitäisi täydentää Euroopan työvoimaresurssit, ei ainoastaan muuttaisi radikaalisti maanosan väestörakennetta, vaan se myös käynnistäisi yhteiskunnallisia ja jopa sivilisaatiokohtaisia seurauksia. Mitä tulee Kennyn väitteisiin, joiden mukaan maahanmuuttajat pelastaisivat Euroopan työmarkkinat, useista maista on jo saatu huomattavia tietoja, jotka asettavat kyseenalaiseksi ajatuksen siitä, että ”vain maahanmuutto” voisi pelastaa Euroopan ja sen työmarkkinat.

Euroopan maahanmuuttajat eivät kotoudu eivätkä työllisty

Afrikasta ja Lähi-idästä on tullut runsaasti maahanmuuttajia, ja toistaiseksi tämä on tuottanut vain huonoja tuloksia. Esimerkiksi Saksasta saadut tiedot osoittavat, että lähes puolet Eurooppaan vuosien 2015 ja 2016 kriisin aikana tulleista maahanmuuttajista on edelleen työttömiä. Jopa ne, jotka työllistyvät, työskentelevät enimmäkseen matalan ammattitaidon työvoimana ja ansaitsevat usein niin vähän, että he ovat oikeutettuja valtion sosiaalietuuksiin.

Euroopan maahanmuuttajaväestö on itse asiassa aiheuttanut nettovuotoa valtiontaloudelle monissa maissa. Esimerkiksi Tanska käyttää vuosittain 5 miljardia euroa kotouttamistoimiin, jotka ovat useimmiten epäonnistuneet. Itse asiassa ei-länsimainen maahanmuuttajaväestö on integroitunut niin huonosti, että tanskalaiset vastustavat ylivoimaisesti uusien maahanmuuttajien vastaanottamista. Jopa maan vasemmistolainen pääministeri Mette Frederiksen on ajanut turvapaikanhakijoiden 0.

”Joka viides vuonna 1997 syntynyt ei-länsimaalaistaustainen nuori mies oli rikkonut lakia ennen kuin täytti 21 vuotta. Kyse ei ole kaikista. Mutta on liian paljon nuoria miehiä, jotka riistävät toisten vapauden, varastavat lasten tulevaisuuden, pelottelevat vanginvartijoita ja jättävät jälkeensä pitkän turvattomuuden jäljen”, Frederiksen sanoi vuonna 2021. Hänen kantansa maahanmuuttoon on niin suosittu, että 1. marraskuuta pidetyissä ennenaikaisissa vaaleissa hän ei ainoastaan saanut uutta mandaattia hallitukseen, vaan hänen puolueensa on myös Tanskan ylivoimaisesti suurin.

Kyse ei ole vain liberaalista Tanskasta. Norjassa vain noin puolet maahanmuuttajista käy töissä, vaikka kotouttamistoimiin on investoitu 6,6 miljardia euroa. Ranskassa maahanmuutto maksaa maalle 25 miljardia euroa vuodessa, ja monet maahanmuuttajat ovat työttömiä vielä vuosienkin jälkeen. Saksa ilmoitti kaksi vuotta sitten, että se käyttää 64,5 miljardia euroa koulutukseen, sosiaalipalveluihin, asumiseen ja kielikursseihin kotouttaakseen jo maassa olevat ulkomaalaiset. Nämä valtavat rahasummat maksettiin jo ennen kuin Saksaan saapui tänä vuonna lähes 1,5 miljoonaa uutta laitonta siirtolaista.

Jos YK:n raporttia ja Kennyn väitteitä on uskominen, näitä maahanmuuttajia olisi pidettävä Saksan työvoiman kipeästi kaipaamana vahvistuksena. Todellisuudessa 12 Saksan 16 osavaltiosta on kuitenkin jo sulkenut rajansa kokonaan uusilta pakolaisilta, koska niiden asunto-, sosiaali- ja koulutusjärjestelmät ovat ylikuormituksen rajoilla.

Tiedot kumoavat myös väitteen, jonka mukaan alussa on kotouttamisongelmia, mutta maahanmuuttajien lopulta tuomat hyödyt kumoavat ne. Esimerkiksi turkkilaisväestöä, joka on monissa tapauksissa asunut Saksassa jo useiden sukupolvien ajan, pidetään monien mittareiden mukaan koko maan huonoimmin integroituneena ryhmänä. Lupaus tarvittavien lääkäreiden, lakimiesten ja insinöörien tuomisesta maahan, jota massamaahanmuuton kannattajat ovat korostaneet, ei myöskään ole toteutunut. Useimmilla maahanmuuttajilla on heikko ammattitaito ja vähäinen koulutus. Joissakin tapauksissa maahanmuuttajien ammattitaito on niin heikko, ettei heillä ole varteenotettavia mahdollisuuksia Euroopan työmarkkinoilla.

Toiset haluavat vain mieluummin kerätä sosiaalietuuksia kuin raataa matalapalkkaisessa ja alhaista työvoimaa tuottavassa työssä. Jopa tapauksissa, joissa lääkäreitä ja insinöörejä on palkattu Afrikasta, tämä herättää huolestuttavia moraalisia kysymyksiä. Saako Eurooppa varastaa parhaat ja älykkäimmät työntekijät maista, jotka tarvitsevat kipeästi päteviä ammattilaisia? Jos valtiot tarvitsisivat nuoria ihmisiä vain paremman tulevaisuuden takaamiseksi, Afrikka olisi jo matkalla kohti taloudellista menestystä. Vaikka nuoria on runsaasti, näissä maissa on kuitenkin paljon korruptiota. Lisäksi näissä maissa on vähän tarjolla patentteja ja innovaatioita, ja niissä vallitsee äärimmäinen turvattomuus ja korkea rikollisuus.

Viktor Orbán: ”Haluamme unkarilaisia lapsia. Siirtolaisuus merkitsee meille luovuttamista.”

Monien poliitikkojen, älymystön edustajien ja päättäjien mukaan nuorten ihmisten pelkkä tuonti Eurooppaan ei toimi. Esimerkiksi Unkarin pääministeri Viktor Orbán on sanonut, että afrikkalaisten tulevaisuus on Afrikassa. Hän on esittänyt vaihtoehtoisen tien, johon kuuluu eurooppalaisten syntyvyyden lisääminen.

”Koko Euroopassa on yhä vähemmän lapsia, ja länsimaiden vastaus tähän on maahanmuutto”, Orbán sanoi vuonna 2018. ”He haluavat, että maahan tulee niin paljon maahanmuuttajia kuin puuttuu lapsia, jotta luvut kasvaisivat. Meillä unkarilaisilla on erilainen ajattelutapa. Numeroiden sijaan haluamme unkarilaisia lapsia. Siirtolaisuus merkitsee meille luovuttamista.”

Monet Unkarin aggressiiviset perheystävälliset toimet ovat jo tuottaneet tulosta, mutta tarvitaan yhtenäistä ponnistelua koko Euroopassa, jotta tästä strategiasta saataisiin todellista hyötyä. Väestön väheneminen ja kansainvälisen pääoman rajoitukset voisivat itse asiassa hyödyttää Euroopan väestötilannetta. Näin voitaisiin alentaa asuntojen hintoja ja varmistaa, että eurooppalaisilla on varaa sellaisiin asuntoihin, joita he tarvitsevat voidakseen perustaa perheen. Samaan aikaan eurooppalaiset ovat yhä varovaisempia lähettämään lapsiaan kouluihin, joissa on paljon monimuotoisuutta. Vanhempien on sen sijaan pakko maksaa kalliista yksityiskouluista. Tämä suuntaus voi vain pahentaa väestökehitystä ja muuttua entistä ongelmallisemmaksi maahanmuuton lisääntyessä.

Länsimaiden maahanmuutto-ohjelmasta johtuva aivovuoto Afrikasta todennäköisesti vain lisää riitoja ja konflikteja maanosassa, jonka väestömäärä kasvaa räjähdysmäisesti. Tämän vuoksi konservatiivit Euroopassa ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että fiksuimpien maahanmuuttajien pitäisi jäädä kotimaahansa, jossa he voivat auttaa rakentamaan toimivaa järjestelmää.

Suuri väestönvaihto on vain ”salaliittoteoria”?

Näistä moraalisista ongelmista – sekä kotouttamisongelmista ja maahanmuuttajien lisääntyvästä rikollisuudesta huolimatta – Saksan kaltaiset maat ovat ajaneet entistä suurempia maahanmuuttolukuja. Nykyinen vasemmistohallitus on jo pitkään viestittänyt, että se aikoo lisätä huomattavasti maahanmuuttajien määrää Saksassa ja höllentää maahanmuuttosääntöjä. Samaan aikaan naapurimaat, kuten Itävalta, Tanska ja Puola, pyrkivät vähentämään maahanmuuttoa.

Samaan aikaan on selvää, että Euroopan väestö ikääntyy nopeasti, ja tämä suuntaus on maanosalle vakava ongelma.

”Yhä ikääntyvä väestö on taakka talouskasvulle ja hyvinvointivaltiolle”, sanoo Juan Ramón Jiménez, CIDOBin muuttoliikeasiantuntija ja UPF:n valtio- ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

”Kaksikymmentä prosenttia espanjalaisista ja eurooppalaisista on yli 65-vuotiaita, ja tämä ikäryhmä muodostaa 30 prosenttia (väestöstä) vuonna 2070. Nyt jokaista eläkeläistä kohden on kolme työntekijää, mutta kun suuret ikäluokat lopettavat työnteon, tätä suhdetta ei voida säilyttää. Menetämme työikäistä väestöä eli 15-64-vuotiaita.”

Tosiasia on kuitenkin se, että eniten maahanmuuttoa saaneet maat ovat usein saavuttaneet huonoimmat tulokset. Esimerkiksi Yhdysvallat, joka on ottanut vastaan ehkä eniten maahanmuuttajia maailmassa, on nähnyt elinajanodotteen laskevan jo ennen Covid-19:ää, julkisen velan nousevan 30 biljoonaan dollariin, eriarvoisuuden räjähtävän käsiin, kouluopetuksessa esiintyvän suuren segregaation jopa liberaaleissa kaupungeissa ja reaalipalkkojen laskevan. Yhdysvallat on ottanut vastaan ennennäkemättömän määrän maahanmuuttajia, jollaista ei ole historiansa aikana tapahtunut. Huolimatta siitä, että ongelmat ovat yhä ajankohtaisempia, joukkomaahanmuuton kannattajat käyttävät samoja perusteluja kuin sen kannattajat Euroopassa: ”Kaikki ongelmat korjaantuvat, kun maahanmuuttoa vain lisätään.”

Sitä vastoin Japanissa, joka ei ole ottanut vastaan käytännössä lainkaan ulkopuolisia maahanmuuttajia, ei ole käytännössä lainkaan inflaatiota huolimatta siitä, että hinnat ovat nousseet kaikkialla maailmassa, ja maassa on korkeampi elinajanodote. Japani on myös hallinnut supistuvaa työvoimaansa tekoälyn ja automaation avulla. Kennyn väitteistä huolimatta työvoiman supistumisen ongelma vain kiihtyy tulevina vuosina. On kuitenkin olemassa pelkoja siitä, että työpaikkoja ei riitä edes niille, jotka haluavat työskennellä seuraavien 20-30 vuoden aikana, erityisesti jos autonomisten ajoneuvojen kehitys jatkuu.

YK, Wittgenstein-keskus ja Kenny eivät myöskään ota huomioon etnisesti ja kulttuurisesti hajanaisen Euroopan aiheuttamaa ongelmaa. Poliittinen polarisaatio kasvaa rotuun ja jossain määrin myös uskontoon liittyvien kysymysten ympärillä. Nämä kysymykset vain kasvavat ajan mittaan, kun valkoiset eurooppalaiset lähestyvät vähemmistön asemaa. Tämä tarkoittaa, että politiikassa käytetään yhä enemmän aikaa näihin identiteettikysymyksiin sen sijaan, että huolehdittaisiin kansalaisten keskeisistä huolenaiheista.

Rikollisuus on myös aina yksi tekijä, ja vieläpä erittäin kallis sellainen. Poliisi käyttää nykyään huomattavan paljon työtunteja pelkästään monikulttuurisuuden aiheuttamien ongelmien hallintaan, olipa kyse sitten Alankomaissa kukoistavasta järjestäytyneestä huumemafiasta, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa ja Belgiassa tapahtuneista seksuaalirikosten aalloista tai Euroopassa havaitusta merkittävästi lisääntyneestä terrorismin uhasta.

Huolimatta väitteistä, joiden mukaan suuri väestönvaihto on ”salaliittoteoria”, tilanne on sekä mitattavissa että kokemuksen perusteella totta useiden väestötieteilijöiden, älymystön edustajien ja poliitikkojen mukaan. Eurooppa kamppailee jo nyt asuntokriisin, ahtaiden luokkahuoneiden ja kotouttamisongelmien kanssa sekä kieli- että kulttuurinormien osalta. Jos 60 miljoonaa uutta maahanmuuttajaa tulee vuoteen 2050 mennessä joihinkin maailman tiheimmin asuttuihin maihin, se johtaa räjähdysherkkään tilanteeseen sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti, eikä se todennäköisesti ole monien ”asiantuntijoiden” ennustama ihmiskunnan ihmelääke.

Lähde: Remix

58 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Jukka

Hel…vetin hienoa! Meillekin riittää erittäin runsaasti uusia rikastuttajia ja monikulti ihanuutta!

luke

Kaikki jotka ajavat väestönsiirtoja mailman tiheimmin asuttuun paikkaan länsieurooppaan voi ottaa karttapallon käteensä katsoa mittasuhteita esim. Eu alue verrattuna valtavaan Afrikan mantereeseen joka on todella harvaan asuttu ja pystyy ruokkimaan väestönsä kun otetaan järki käteen .Pikkuruisen Suomen joka mahtuu karttapallossa pikkurillin kärjen alle ei voi hoitaa maapallon jokaista ongelmaa varsinkaan ilmastoa vaikka piiperöt niin kuvittelee.

Suoltavaa Asiaa

Mielenkiintoinen juttu miksi kukaan ei halua puolustaa omaa maatansa ja kansaansa vaan antaa kaiken mennä.
Eduskunnassa suurin osa edustajistamme vaihtoon vaikka väkisin ja uudet lait voimaan.
Ei pitäisi olla vaikeata mutta YLE on näköjään aivopessyt suurimman osan meistä.

Kolmossivun tyttö

Väestötehtailu on kehitysmaille elinkeino. Lapsia ja muita klaanin jäseniä lähetetään Eurooppaan, josta nämä sitten lähettävät rahaa kotimaihinsa. Eurooppalaiset sosiaalietuudet ja niiden lisäksi usein pimeästi tienattu palkka ovat suuria summia kehitysmaissa. Mietin sitäkin, että onko kehitystä tarkoituksella haluttu edistää tarjoamalla tälle ”siirtotyövoimalle” monet asiat ilmaiseksi, asuminen vokissa, ateriat, matkakortit, autot, päivittäistavarat aanelosella lähikaupasta jne. Onko taustalla jokin muu syy kuin Euroopan väestön ikääntyminen tai edes Coudenhove-Kalergi – suunnitelma. Rahan halutaan tietoisesti virtaavan Euroopasta kehitysmaihin. Niissä ne tietysti lisäävät väestöräjähdystä, koska kyseessä on tuottoisa pentutehtailu. Toisessa päässä seurauksena on julkisen sektorin kurjistuminen, koska työmarkkinoiden painopiste siirtyy kohti matalapalkkaisia ja pimeää työvoimaa käyttäviä palvelualoja, joista saatavat verotulot ovat toisaalta vähäiset ja toisaalta palvelualat eivät tuota talouden lisäarvoa. Toisaalta jokainen tulija tuo mukanaan vaimon, lapset ja isovanhemmat, kaikki työvoiman ulkopuolelta. Seurauksena on eurooppalaisen työkulttuurin kehitysmaalaistuminen.

Se mitä ei käsitellä, ovat Euroopan väestön ikääntymisen juurisyyt. Yksi voi olla pidentynyt elinikä. Itse epäilen talousjärjestelmää, joka on nähtävissä Suomessakin. Työmarkkinoista on tullut epävarmempia, jolloin työhön kerran kiinni päästyään ihmiset panostavat uraan. Työelämästä on tullut kuluttavaa, jolloin perheen perustamiseen ei jää myöskään voimavaroja. EU on myös luonteeltaan plutokratia, jossa keskeisin tavoite on Euron arvon ylläpitäminen ja inflaation kurissa pito.

Toisaalta, kun kehitysmaiden talous perustuu Euroopan maiden kuppaamiseen, eivät niiden omat taloudet kehity. Ne pysyvät kehitysmaina ja niiden hyväksikäyttö mm raaka-aineiden ja energian tuottajina voi jatkua. Toki Afrikassa on moderneja suurkaupunkeja, mutta ne on rakennettu länsimaissa rikastuneiden paluumuuttajien palveluihin käyttämillä rahoilla. Monen Afrikan ja arabimaan suurin sektori on nykyisin palvelut.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Kolmossivun tyttö
Jukka

Rahan lähetyspisteitä sikiää kuin sieniä sateella, siellä missä katukuva on muuttunut tummavoittoiseksi!

John Quiman

No niinpä kertoo suorin sanoin, että totalitarismista on kysymys. Onhan tuota monet jo kauan sanoneet, mutta suvakit ovat väittäneet, että ei suinkaan.

Mitähän Schwabin kasvatti Sanna Marin ja muut vastaavat sanovat nyt kansalle?

Kata

Samaa mietin kun luin tuon…Nyt ei auta vinkua kun ite suurvisiiri kertoo miten asioita aletaan ”järjestämään” jotta kaikki olisivat niin onnellisia…
Järkyttävää touhua ja ihmiset että no ei kai ja ei se niin mene ja ei nyt ehi…

ike

Vasta EU julisti Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi, olisivat voineet suoraan sanoa että se on terroristivaltio. Tuohon samaan porukkaan sitten voisi lisätä G20 ryhmän ja WHO:n. Tuollaista epämuodollista omaa listaa voisi jo jokainen itse alkaa vähitellen pitämään ja katsomaan miten se kasvaa joka vuosi.

Puolueeton

Ei Europpa tarvitse lisää työntekijöitä. Näitä on liikaakin, kun poistetaan Bullshit Jobs. https://en.wikipedia.org/wiki/Bullshit_Jobs Tärkeimmät työt ovat elintarviketuotanto, terveydenhoito, asuntorakentaminen sekä infrastruktuurin kunnossa pito. Politiikka on Bullshit Jop suurelta osin. Samoin poliitikkojen luoma byrokratia, joka on jo lähellä totalitarismia. Vai onko joku nykyaikana eri mieltä?
Palkoista vielä sen verran, että tärkeimpiä töitä tekevät saavat vähemmän palkkaa kuin turhaa työtä tekevät.
USA:n väestöstä on afrikkalaista alkuperää 15% eli vajaa 50000. Jos Eurooppaan tuodaan 60 afrikkalaista lisää, päästään samoihin prosentteihin. Europpa ja Yhdysvallat ovat siinä sitten kulttuurillisesti tasaväkisiä.

John Quiman

USA:n väestö on noin 330 miljoonaa. Mustien osuus väestöstä on 12,3 %. Lukumääräksi tulee silloin noin 40 miljoonaa.

Euroopassa on suunnilleen 500 miljoonaa asukasta, joten sama suhteellinen määrä olisi silloin
noin 60 miljoonaa. Osa onkin jo rahdattu, mutta en tiedä kuinka suuri osa.

Euroopan ei tosin tule hankkia tuota ”väri-tasa-arvoa”. USA:ssa suurin osa niistä on töissä. Euroopassa suurin osa on elättejä.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
John Quiman

Mitäpä tuo asia edes kuuluu jollekin YK:n touhottajille? Ei sitten vähääkään. Nyt jo on tavattoman huonoja tuloksia tuon kaltaisesta maahanmuutosta. Miksi sitä pitäisi moninkertaistaa? Kyse ei voi olla siitä, mitä puhuvat, kyse on jostain muusta. Ainahan noita selityksiä voi keksiä, jotta kansa saataisiin uskomaan johonkin hyvään. Tuossa ei vaan ole kyse mistään hyvästä.

Ilkka Forsten

Saahan sitä suunnitella, se onkin sitten eri asia mikä toteutuu ? USA haluaa euroopasta afrikkan vain siksi että siltä häviäsi kilpailija. Venäjä haluaa euroopalle loppua, koska eurooppa on este sen valloituspyrkimyksille. Punavihreät haluavat jakaa eurooppalaisten työllään ansaitun hyvän afrikkalaisille, että saisivat äänestäjiä. Kiinalaiset toivovat afrikan siirtymista eurooppaan, että pääsevät vapaasti ottamaan afrikan luonnonvarat omaksi hyödykseen. Mitä eurooppalaiset tekivät ansaitakseen tämän pask****n. Olivat LIIAN HYVÄUSKOISIA JA LÄSSYJÄ PUOLUSTAMAAN OMIA OIKEUKSIAAN.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Ilkka Forsten
John Quiman

Jostain syystä eurooppalaiset eivät tajua mihin allikkoon heidän hallintonsa ovat heitä viemässä. propaganda, jolla peitellään haittoja ja syitä on kyllä massiivista. Eikö ihminen kykene näkemään mihin jokin johtaa ennen kuin se on oman kodin kynnyksellä haittana?

Olisi tuon voinut ymmärtää iät ja ajat sitten. Itse totesin jo 80-luvun alussa Ruotsissa, että niitä tulee liian paljon ja liian nopeasti, joten tästä ei hyvää seuraa. Silloin haitallinen muuttoliike olii vasta aluillaan ja varsin maltillista tämän vuosikymmenen tahtiin verrattuna.

Juha

Suomessa on noin 5000 haittamaahanmuuton vastustajaa. Muut 99.9 %a kansasta kannattaa EUta ja sen mukana tulevaa väestönvaihtoa. Vantaalla on jo 23 %a väestöstä maahanmuuttajataustaisia.. ja %osuus kasvaa. Sama kohtalo on kaikilla punakaupungeilla koska sitä kansa haluaa.. ainakin äänestyskäytöksen perusteella.

Jesus akbar!

Tulis jo joku rutto tms.

John Quiman

Maahanmuuttajarutto, vai mitä rutto tarkoitat?

Ilkka Forsten

Helppo homma. Päästetään taas kiinalaiset Wuhanista lomailemaan lappiin. Nythän kiinassa jyllää henkikultaan kajoava variantti, ja ihmisten vapaa liikuvuus on turvattava, sehän on ihmisoikeus. Kiinahan on aina ollut Schengenmaa, sieltä on kulkenut läpi japanilaiset, venäläiset ja mongolit.

Muuan norjalainen Hege Storhaug kirjoitti kirjan ” Islam, yhdestoista vitsaus.” Me voisimme kohta kirjoittaa oman teoksen, punavihreät, kahdestoista vitsaus. 🦇

juu

Jos ihmiset vähenee niin myös työt vähenee, ei tule mitään ”työvoimapulaa”. Ja olisihan se tyhmää muutenkin haalia työntekijöitä miljoonittain sieltä, mistä tulleet ei ole tähänkään asti olleet kovasta työnteosta tunnettuja.
Sen sijaan on joka päivä jo useita uutisia ryöstöistä, puukotuksista, ampumisista, murhista, raiskauksista jne, ja niissä kunnostautuvat niin että ennen maailman turvallisimmat maat pohjoisessa ei ole enää turvallisia.
Mitähän ne soroksen ”hyväntekeväisyys” ja ”ihmisoikeus”järjestöt olisi mieltä siitä, että ne 60 miljoonaa afrikkalaista menisikin Israeliin?
Ja kun juuri maailman väkiluku ylitti 8mrd, niin miksi eniten synnyttävää porukkaa pitää tuoda eurooppaan? Kun nämä järjestötkin on sitä mieltä että ihmisiä on liikaa..
Ja kuka noille on antanut oikeuden pilata aivan joka kolkka maailmassa? Meidän poliitikot puolueesta riippumatta lukee YK:n sekopäisiä horinoita kuin jotain pyhää kirjaa.

Ilkka Forsten

Jostain syystä Japani ei ole lainkaan huolissaan väestön ikääntymisestä, eikä se edes harkitse afrikkalaisten sijoittamista japaniin. Jossain päin maailmaa on vielä järki tallella.

Tuumailija

Nimenomaan, he ovat ylpeitä siitä että eräässä kaupungissa/kylässä ei juuri alle 90 nuorukaisia ole.
Kummasti japaniassakin vain lisäännytään, eikä tarvitse hakea työperäistä muuttoliikettä esim. polynesiasta, pakistanista, vietnamista, burmasta.

Ilkka Forsten

Jos oikeasti haluttaisiin tehdä jotain myöskin valkoisen kansakunnan hyväksi, ja huoli on noin suuri syntyvyydestä, riittäisi murto – osa niistä vuosittaisista afrikkaan annetuista miljardeista olemaan kannustin lisääntymiselle på Finland. Mutta kun siitä ei ole kyse, ei millään tavalla. Jos meitä olisi 60 miljoonaa, puhuttaisiin liian suuresta valkoisten populaatiosta joka uhkaa saastuttaa ympäristön, mutta kun meitä on nyt 5.4 miljoonaa, halutaan tuoda 60 miljoonaa afikkalaista tuhoamaan se ympäristö ja silti syy olisi valkoisissa. Sekin unohdetaan autuaasti että myöskin muualta tuotu väestö vanhenee, eivät he ole ikiliikkujia.

Sehän on aikapäiviä sitten todistettu ettei ikääntyvä väestö ole mikään ongelma, kuten ei alhainen syntyvvyskään. Jossakin vaiheessa puntit aina tasaantuu, mutta se miten sitä nyt halutaan tehdä ei tuota kenellekään hyvinvointia, sillä hetkessä luotu huomattavan suuri väestönlisäys ei tasaa tilannetta, vaan synnyttää syvenevän kuilun. Jos sitä ollaan taas paikkaavinaan uusilla tulokkailla, se luo kehän mikä on lopulta savuavaa slummia kuten afrikka. Väestönvaihdolla ei siis pyritä parempaan huomiseen, vaan poliittisen eliitin lisääntyviin mahdollisuuksiin käyttää täysin mistään tietämätöntä ryhmää oman hyvinvointinsa kartuttamiseen ja ylläpitämiseen. He ovat todellisia rasisteja. Herrarotu joka kulkee vaimon kanssa käsikynkkää peltojen laidassa katsellen miten mustat tekee töitä vaurastuttaakseen maan omistajia.

Itukommunistit eikä edes kokoomus halua itsenäisesti ajattelemaan kykenevää työvoimaa, koska siitä koituisi menoja ja olisi oltava säännöt joita noudatetaan. Hyveliputus on yksi suurimmista puhfeista vaikka siihen hanakasti liitetään verbaalista kaunosieluisuutta jakamattomista ihmisoikeuksista. Ensimmäiseksi on tarkoitus poistaa valkoinen keskiluokka, sillä keskiluokalla on eniten hävittävää. Kun saadaan aikaan yhteiskunta jossa vastakkain ovat rutiköyhät ja upporikkaat, riittää mikä tahansa leivänmuru olemaan suuri kiitos raatamisesta. Vähäinen koulusivistys takaa ettei mitään kansan-nousua tapahdu, ja lisäämällä soppaan uskonnolliset teesit synteineen mitkä ovat muka anteeksi antamattomia, ollaankin palattu 1500 luvulle. Koska viimeksi olette kuulleet että Demarit tai Vasemmistoliitto olisi ollut puolustamassa työväestön asiaa, niin ette enää vuosiin. He ovat vihreän politiikan kannattajia, ja vihreät ajavat utopistista vähäpäästöistä yhteiskuntaa elämäntavaksi tuomalla miljoonittain afrikkalaisia tai arabeja korvaamaan meidät. Tulokkaiden kulutusta ei haluta edes mainita, eikä sitä ettei sekään ole mikään tasapaksu jana. Ruokahalu kasvaa syödessä, lisää halutaan ja lisää kulutetaan. Mutta kun tulokkaat pidetään loputtomassa alhaisen sivistyksen kuopassa, jatkuu onnellinen riisto ja riistäjät nukkuvat yönsä hyvin tietäen ettei mitään vaaraa ole. Jos joku nousee kapinaan, siitä tehdään varottava esimerkki, ja niin on rauha maassa. Tanssitaan ja vedetään kolumbiaa sieraimiin, mikäs on juhliessa kun on saatu absoluuttinen valta .

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Ilkka Forsten
John Quiman

Japanin turvapaikkapolitiikka on kadehdittavan hyvää. Siellä myönnetään vuosittain tusinan verran turvapaikkoja.

Jukka

Ja nekin on tusinatavaraa!

ike

Juuri tuo paljastaa että poliitikot eivät ymmärrä väestökehityksestä mitään. Ei väestökehityksen suunta kuulu aina olla kasvava. Kyllä se aikanaan hakee oman, maan sisäisen tasapainonsa. Ainakin jos sille ei aiheuteta turhia ulkopuolisia shokkeja (kuten esim kehitysapu aiheuttaa) jotka aina heilauttavat luonnollisen kehityksen tasapainosta.

Eka Kettunen

YK: n pitäisi olla jonkinlainen ihmisoikeusjärjestö, mutta siitä on näköjään tullut työvoimatoimisto.

Ja onhan tuokin omituista, että YK haluaa huolehtia eurooppalaisten hyvinvoinnista vaikka luulisi pääpainon olevan ennemmin kehitysmaiden elinolojen kehittämisessä.

John Quiman

Tavallaan huvittavaa tuossa on, että Kalergi itse sanoi aikoinaan, että Afrikasta ei pidä ottaa kouluttamatonta huonoa ainesta Eurooppaan, sillä ne ovat ongelmallisia. Nykyisin ne, jotka sitä suunnitelmaa tietoisesti tai tietämättään toteuttavat tekevät juuri niin, että massoittain nimenomaan sitä huonoa materiaalia.

Ilkka Forsten

Aikoinaan oli olemassa käsite valkoisen miehen taakka. Nyt kun taakka on asylumin päässä hyvinvoinnista, siitä onkin tullut taakaton käsite.

Tuumailija

Kalergi suunnitelmaan juuri kuuluu tuoda sitä huonoa ainesta, jotta eurooppalaiset saadaan taantumaan ja muodostettua samankaltainen mongoloidirotu joka palveli egyptin faraoita, mutta tässä tapauksessa juutinraumalaista herrarotua joka on muutenkin älyllisesti muita korkeammalla tasolla ja näin ainoita oikeita johtajia.

John Quiman

Minäpä mainitsin Kalergin itsensä kirjoittamista ajatuksista. Hän nimenomaisesti kirjoitti, kuten kerroin.

Totesin kyllä myös, että nämä hyväkkäät, jotka sitä toteuttavat tai ainakin hyväksikäyttävät, tekevät juuri päinvastoin eli kaikkia kyvyttömyyksiä ja ongelmallisia nimenomaan halutaan maahantuoda. Yksi noista tahoista on Kalergi-säätiö tms., joka jakelee palkintojakin. Antoi palkinnon mm. Merkelille, sille urhoolliselle wir schaffen das – matamille.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Tuumailija

Kuten itsekin tein, tuolta Jeppen linkistä voit lukea suomennoksen osista ”suunnitelmaa”. Kieltämättä oma muistinvarainen ”lainaus” oli todella karkea, pahoittelen.
Mielenkiintoinen kirja, joka alkaa aikansa tavalla hyvin asiallisella ja hieman lukijaa mairittelevalla tavalla, imeläksikin voisi joku sanoa, mutta tyyli alkaa muuttumaan paatoksellisemmaksi mitä pidemmälle teksti etenee.

Kalergi keskuksia on monessa maassa ja tunnuslauseet näissä samankaltaisia kuin ex-CCCP:ssa, rauhaa, yhtenäisyyttä etc. (heidän ehdoillaan). Kummallista kun lukusuosituksista aina puuttuu tämä Praktischer Idealismus.

Emme todennäköisesti tule näkemään täydellistä suomennosta ennen vuotta 2042, jolloin käännösoikeus vapautuu (70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen).

John Quiman

Kaikelaista moskaa osataan kyllä laittaa kauniiseen pakettiin. Hyvä muistaa se ikivanha sananlasku: moni kakku päältä kaunis, vaan on silkkoa sisältä.

Kalevalaisittain:
Moni on kakku päältä kaunis,
kuorelta kovin sileä,
vaan on silkkoa sisässä,
akanoita alla kuoren.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Jukka

Suomessa on jo nyt ulkomaan elättejä liikaa. Ne ensin pitää pakottaa työhön. Näen päivittäin elättejä lorvimassa joutilaina. Vi…..tuttaa rankasti!

Kata

Niin tekee ja tuo jokapäiväinen lässytys että kaikki loppuu jos ette ota näitä elättejä…ei heistä kovin suuri prosentti tule työllistymään se on jo niin nähty!
Niin ja kuka heidät elättää sitten 2050 ja eteenpäin hahahhahaahaaa….lissää velekaa joopasejoo!
YK…”Yökkää Kunnolla” on instanssi joka pitää lopettaa.SE ei ole enää se mikä oli esim 50-luvulla vaan nyt se on ahneiden uuden maailmanjärjestyksen kehto.Kaukana alkuperäisestä ajatuksesta!
Guterres voi ottaa ne kaikki tulijat Portugaliin???Soppiiko se asukkaille?
Toisekseen…automaatio tulee korvaamaan(jo nyt) ihmisiä työssään!Jos mummoille ja paapoille robotit kantaa iltasapuskat,toinen robotti pukkaa lääkkeen peppuun jne jne…kaupan kassalla viuhuu ”kassaneiti” ja takseissa myös kiva robat kuten ”Totall Recall” leffassa… 😀

ike

Lapsillamme tulee lolemaan aika kova tehtävä, suomi täytyy saada ulos sekä YK:sta että EU:sta. Parasta olisi tietenkin jos nuo ”dinosaurukset” voitaisiin kokonaan purkaa, maksavat liikaa ja saavat aikaan vain ongelmia, mutta siinä kai liikaa tehtävää pienen maan lapsille. Jos näin jatkuu, tulos on selvä. Ensin pieniä kapinoita, siellä täällä, sitten yhä enemmän valivaltaa, lopulta suistutaan sisällissotaan eri puolilla eurooppaa. Ei tuollaista tulevaisuutta kukaan toivo, ainakaan pienissä maissa. Meidän yli vaan kävellään kummankin organisaation toimesta surutta.

Kata

Pahoin pelkään että puhut niinkuin tulee käymään…sotisopia päälle ei kai siinä muu auta.

Ilkka Forsten

USA:n vuosia sitten ilmoittama asia oli kohdalleen mennyt jo silloin. He sanoivat ettei YK:n kelkassa kannata olla, niitä kiinnostaa vain amerikalaisten veronmaksajien rahat, apua sieltä ei saa koskaan jos tarvetta tulee. Miksi minä olen tullut samaan johtopäätökseen on tietysti arvoitus, sillä elän lässyn lässyn euroopassa joka kehittelee loputtomasti uusia tulkintoja YK;n artikloista, eikä koskaan mitään sellaista josta eurooppa hyötyisi. Täkäläisten veronmaksajien rahat kyllä kelpaavat ja lisää ruinataan vapaaehtoisten avustusten kautta. Olemme siis samalla viivalla USA:n kanssa..

John Quiman

YK ja EU ovat suvakkien valtaamia. YK:ssa häärii valtavasti maita, joilla ei ole mitään antaa, mutta kädet on ojossa rahan saamiseksi. Pahinta on se, että länsimaiset suvakit silläkin suorastaan tyrkyttävät niille ansiottomasti rahaa ja oikeuksia.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
je velaksi maksetaan.

Jep. Hyvänä esimerkkinä tämä vihreä ministeri ohisalo ilmastokokouksen jälkeen. Oli niin iloinen, että Suomalaiset saavat taas maksaa kehitysmaille lisää.

Sari Saarela

”Suurin osa tulee Afrikasta” – Ihan yksi kysymys: mihin h–vettiin Eurooppa tarvitsee kouluttamattomia, oppimattomia ja kielitaidottomia afrikkalaisia?????? Any one….?

Ilkka Forsten

No hyvänen aika, tuomaan väriä muuten ankeaan katukuvaan, kuten Anni Sinnemäki aikonaan asian ilmaisi. Hän tuohtui kun joku kertoi että tulijoilta on voitava odottaa myöskin osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon. Tällöin sinnemäki julisti. ” Kaikkea ei pidä aina mitata hyödyn näkökulmista, ihmisarvoa ei lasketa rahassa, ja jo se että meillä olisi paljon afrikkalaisia, lisäisi siihen katukuvaan eloa ja värikkyyttä.”

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin piti tärkeänä että kantaväestö, siis valkoiset, tuottavat hyvinvointia myöskin afrikkalaisille, joten on pakko kysyä, miksi hän laski heti suomalaisten ihmisarvon vain sen varaan, paljonko annamme ilmaista hyvää omasta työstämme joutojätkille ? Jo tuolloin sanoin ensimmäistä kertaa että mielenvikausuus on vihreiden kannatuksen edellytys, ja että kyseessä on kommunistinen lahko. Nyt anno domini 2022. Greta Thunberg vahvisti näkemykseni pyrkimyksistä kommunismiin, ja todisti samalla että MT potilaat etsiytyvät vihreisiin kun eivät muualla pysty pätemään.

Seant

Ei Afrikasta muuta koulutetut, koska heillä on korkea elintaso ja saavat nauttia siitä. On palvelijat, puutarhurit jne. 90-luvun alussa oli projekti Zimbabwessa, niin siellä asuva kysyi, mitä teette töiden jälkeen Suomessa. Oli aika vaikea vastata kun ko. Omakotitalossa oli ainakin viisi palveliaa, kaikki oli valmiina ruokaa myöten. Senkun alkoi vain viettää aikaa.

Tapio

Aikoinaan,taisi olla ennen 80- lukua,eräs vääpeli kertoi olleensa Mosambikissa yk hommissa. Palkalla pystyi vuokraamaan omakotitalon+ auton/ostamaan? ja palkkaamaan pariskunnan henkilökunnaksi. Ostovoima on siellä aivan toinen. Harmitteli, että juuri kun rauha alkoi sujua, uusi konflikti alkoi.

Piikkilampaat

Suomi ei tarvitse yhtä ainoaa tulijaa afrikan suunnalta, nuo on maapallon kehittymättömimpiä nisäkkäitä eikä ne osaa tehdä mitään kehittyneessä euroopassa.
Kaikki valehtelee jos hiukankin vihjailevat että Suomi kaipaa työntekijöitä afrikasta.

otto suni

Voisimme ottaa Etelä Afrikasta buurit, he osaavat taistella ja viljellä maata, lisäksi ihonväri ja etnisyys on lähinnä meitä. Yhtään muun kuin valkoisen väristä ei tule ottaa, ei myöskään kipapäitä!

Piikkilampaat

Nimenomaan sieltä.
Tuskin on ahkerampia työntekijöitä mitä on valkoiset viljelijät ko maasta, sekin vielä että pitää koko ajan työskennellä välittömässä kuolemanpelossa, koskaan ei voi tietää milloin mustat hyökkää tappamaan ja valtaamaan tiloja, ko maan presidentti oikein on antanut siihen neekereille luvan.

Malthus jr.

Noin megalomaaninen alistuskulttuuripläjäys keskeytyisi viimeistään eurooppalaiseen suursotaan.

Viva Villapipo

”Ryöstöjen määrä kasvoi rajusti – Poliisi ymmällään ilmiön edessä”https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009218043.html

Tuollaiset polpotukset synnyttävät lähinnä syvää myötähäpeää, kun tietää että kemutuksen ja mokutuksen taustalla on yritys totuttaa suomalaiset jutussa mainittuun sandaalitsunamiin.

Kyllähän ikääntyvä Eurooppaa nuorta väkeä tarvitsisi, mutta lisäyksen tuottaminen massiivisen nigrimigraation kautta muuttaisi Euroopan Väli-Amerikan kaltaiseksi huumekartellien panosvyöparatiisiksi

Viva Villapipo
Kata

Ja polliisi on ”ymmällään” ja sitten puhutaankin ympäripyöreitä koska marginaaliporukka virheet niin määrää.

Tekopyhyyden määrä maailmassa on niin suuri että jos se voitaisiin muuttaa energiaksi ei olisi pulaa mistään hyödyllisestä.

John Quiman

Osaisi niistä varmaan moni yhdistää asioita, mutta eivät uskalla, koska vaarantuisi tulevaisuus ja uraputki heti. He ovat kansanedustajia, jotka eivät välitä edustaa muuta kuin omia etujaan. Kansanhan voi aina myydä parhaan tarjouksen tekijälle.

Kata

Osaa ne mutta se on ankarasti kielletty….kaikilla on vetoketju suun edessä ja vain ”sopivia sanoja” voi käyttää…oria mahisalo ja mista krikkonen määrää.
Uskomatonta pashaa.

Banaani

Mites ujopiimän mukaan tehtiin Afrikassa asfalttitietä ja miten siihen saatiinkaan katko- tai sulkuviivat…

Ilkka Forsten

Vetyperoksidilla ?

Tuumailija

Katkoviiva tuli niin, että joka toisella n**kerillä oli banaani suussa kun ajettiin höyryjyrällä päältä.

Nationalisti

” YK arvioi, että vuonna 2050 EU:ssa on 60,8 miljoonan työntekijän vaje, ja Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capitalin mukaan vaje on vielä suurempi, 72,7 miljoonaa. Molemmat järjestöt käyttävät omia arvioitaan puolustaakseen massamaahanmuuton lisäämistä.”

Täysin hatusta vedettyjä lukuja, joilla pyritään perustelemaan kiihtyvää maahanmuuton tarvetta.
Samaan aikaan monella alalla tapahtuu automaatioon siirtymisiä ja työpaikkoja ulkoistetaan jopa Euroopan ulkopuolelle, joten aikamoisilla kaksoisstandardeilla tässä nyt pelataan.

Toivottavasti Euroopassa herätään tähän väkisin ajettuun väestönvaihtoon ja näemme lähitulevaisuudessa monissa Euroopan maissa aidosti kansallismielisiä hallituksia, jotka laittavat stopin tälle hommalle!

Näkisin myös mielelläni YK:n kaltaiset järjestöt lakkautettujen järjestöjen listalla.

John Quiman

Japanissa on vanhenevan kansan ongelma, mutta ei ole siellä kukaan halunnut mitään maahanmuuttoa ratkaisuksi. Kyllä sinne voi muuttaa, mutta ei taakaksi. Turvapaikkapolitiikka on aika kadehdittava. Myöntävät tusinan verran turvapaikkoja vuosittain.

Japanissa panostetaan automatiikkaan tuottavuuden kohentamiseksi. Siellä kehitellään jopa hoivarobotteja vanhuksia varten.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

YK ei kuitenkaan selitä miten 28 vuodessa työtätekevien poistumaa olisi 60.8 miljoonaa ? Ai niin, Pfizer vastaa poistumasta tarjoamalla superboost piikin, sen jälkeen ei ole koronaa, mutta ei ole elonmerkkejäkään. Potilas menehtyi täysin odottamatta, ja THL vahvistaa ettei piikityksellä ole mitään tekemistä asian kanssa, kuoleehan sitä ihmsiä sentään vanhuuteenkin. Ihan toissapäivänä taisivat runoilla ettei heidän tutkimustensa mukaan piikityksen jälkeen ole tapahtunut mitään poikkeavaa. Sanovat että kun piikki annetaan vanhalle ihmiselle, niin totta kai hän pikapuoliin kuolee, siitä ei tarvitse keskustella. Entäs ne nuoret, miksi heidän kuolleisuus kasvoi piikkikierroksen jälkeen ihan maailmanlaajuisesti ? Ai niin, he olivat kroonisesti sairaita, kuten huippujalkapalloilijat noin esimerkkinä tapaavat olla…

Haiseeee, haiseeee, Joulunkellot kajahtaa. Läpi kansakuntien, kiirii viesti iiiiloinen, Pfizer tullut on… Ja niin oli kipapäinen lapsi seimessä ” kopeloituna ” kun itämaan tietäjät saapuivat lasta katsomaan. Taivaalla loisti suuri Chryslerin tähti, se osoitti loistollaan tien miljoonille afrikkalaisille, jotka ohjattiin välimeren yli eurooppaan. He toivat lahjaksi murhamia, josta moni on yhä selvittämättä. (Halal)lampaat jäivät kedolle kuin eno veneestä, sillä ilosanomaa lähdettiin levittämään YK:n avustuksella. Kantona kaskella oli hetken Italialaivalmisteinen auto Pontiac Pilatus, joka korvattiin myöhemmin FIAT 600 mallilla. ( Sahelin vientimallissa tehot ilmoitettiin kameleina ) kun muualla käsitteistö pysyi hevosvoimissa, ja sitten kilowatteina. Volgan lautturit hoitivat välimeren ylityksen poimittuaan merihätään joutuneet uskonlevittäjät Libyan rannikolta, noin 200 metriä rantaviivasta, mutta joka tapauksesa keskeltä myrskyävää rannatonta aavaa. Niin moni, niin moni passi putosi veteen, sinne putosi kaikki kristitykin mutta iphonet säilyivät tässä raamatullisessa aallokossa. Luvatun maan luvaton kansa oli luvannut että 60.8 miljoonaa ” tempaistaan ” ylös, ainakin Lampedusan rannalla. Ja katso, niin tapahtui. Frontex riensi apuun kuin laupias samarialainen ja kertoi euroopan kansoille ihmisoikeusjulistuksen tärkeydestä, ja korosti sitä että osattomuus ja näköalattomuus pitää hyväksyä perusteeksi turvapaikkaan. Jos sitä ei hyväksyttäisi, olisi von Der Leyenilla känkkäränkkäpäivä tavallista aiemmin, ja muu kolhoosiväki voisi nostaa kanteen syrjimisestä etnisin perustein. Näin suuri ja aina oikeassa oleva puhavihreiden ryhmä, onnistui siirtämään ja ruokkimaan kaikki pyhiinvaeltajat euroopan sydänmaille.. Tarina jatkuu kunhan saan valmiiksi seuraavan tooran, nyt on pakko vetää henkeä. Aaaammen. ✡☣™

Uusimmat uutiset