Kotimaa Politiikka

Rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön Suomen rajalla laajamittaisen maahantulon ja muuttoliikkeen välineellistämisen tilanteissa

Suomen ja Venäjän raja (Paljakka), Kuusamo. Kuva: Wikimedia Commons.

Jatkossa rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön valtioneuvoston päätöksellä, jos Suomeen saapuisi poikkeuksellisen paljon maahantulijoita lyhyessä ajassa tai jos Suomeen kohdistuisi muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta 22.6. Esityksellä on tarkoitus parantaa mahdollisuuksia hallita Suomen alueelle jo suuntautunutta maahantuloa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kerrotaan Sisäministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

Rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Rajamenettelyä voitaisiin soveltaa, jos hakija on esimerkiksi saapunut turvallisesta maasta tai jättänyt muulla tavalla ilmeisen perusteettoman hakemuksen.

Maahanmuuttoviraston tulisi ratkaista hakemus neljän viikon kuluessa sen jättämisestä. Nopean menettelyn mahdollistamiseksi Maahanmuuttovirasto voisi pitää turvapaikkapuhutteluja videoneuvottelun tai muun teknisen ratkaisun avulla.

– Rajamenettelyn mahdollistava lainsäädäntö on yksi monista keinoista, joilla hallitus varautuu torjumaan hybridivaikuttamista, jossa vieras valtio pyrkisi laajamittaista maahanmuuttoa välineellistämällä painostamaan Suomea. Kevään aikana olemme jo myös muun muassa lisänneet Rajavartiolaitoksen resursseja rajavalvontaan, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Hakemukset tutkittaisiin perusteellisesti myös rajamenettelyssä

Myös rajamenettelyssä turvapaikkahakemukset tutkittaisiin yksilöllisesti, perusteellisesti ja oikeudenmukaisesti. Rajamenettelyä ei sovellettaisi haavoittuvassa asemassa oleviin hakijoihin, kuten ihmiskaupan uhreihin, jos heille ei nopean menettelyn aikana pystyttäisi takaamaan heidän tarvitsemaansa erityistä tukea turvapaikkamenettelyssä.

Ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin rajamenettelyä sovellettaisiin rajoitetusti ainoastaan turvallisista alkuperämaista tulleisiin alaikäisiin ja lapsen etu huomioiden.

– Rajamenettelyn käyttöönotto olisi korkean kynnyksen takana, eikä se antaisi oikeutta oikoa turvapaikkaprosessissa. Myös rajamenettelyssä turvapaikkahakemukset tutkittaisiin siten, että tosiasiallinen oikeus turvapaikan hakemiseen säilyy. Rajamenettely ei poistaisi valitusoikeutta eikä oikeutta tulkkaukseen ja oikeusapuun, sanoo sisäministeri Mikkonen.

Hakijan olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella

Rajamenettely perustuu EU-lainsäädäntöön. Osa sen soveltamiseen liittyvistä seikoista on ratkaistava kansallisesti, kuten menettelyn aikaisen liikkumisen rajoittaminen sekä menettelyn päättyminen.

Lakiesityksessä esitetään, että hakijalla olisi velvollisuus oleskella rajalla tai sen läheisyydessä sijaitsevan, hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lähtökohtaisesti häntä ei kuitenkaan otettaisi säilöön, ja vastaanottokeskuksen alueella hän voisi liikkua vapaasti.

Menettelyn selkeä päättymisaika on tärkeä hakijan oikeusturvan kannalta, sillä siihen päättyisi myös hakijan velvollisuus oleskella hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lakiesityksessä esitetään tilanteet, joissa rajamenettely päättyisi.

Muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varaudutaan useilla eri lakimuutoksilla

Muuttoliikkeen välineellistämiseen vastataan monin erityyppisin operatiivisin, oikeudellisin, diplomaattisin ja taloudellisin keinoin. Ratkaisu muuttoliikettä hyväksikäyttävään vieraan valtion poliittiseen painostukseen löytyy ensisijaisesti diplomatiasta. Tarvitaan kuitenkin myös selkeää lainsäädäntöä ja viranomaisille riittävät toimivaltuudet toimia häiriötilanteissa ennalta ehkäisevästi ja tehokkaasti.

Nyt eduskunnalle annettu esitys rajamenettelyn käyttöönotosta on osa normaaliolojen lainsäädäntöä. Poikkeusoloissa sovelletaan valmiuslakia. Oikeusministeriön valmistelema valmiuslain muutosesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, ja siinä esitetään hybridivaikuttamista uutena perusteena poikkeusoloille.

Eduskuntaan eteni 9.6. rajavartiolain muutosesitys, jonka mukaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla. Valtioneuvosto voisi päättää keskittämisestä, jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai muuttoliikkeen välineellistämisestä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, sanna.montin@govsec.fi
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt)

Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 VN 63/2022
Hallituksen esitys SM/2022/53
Rajamenettelyn käyttöönotto

Sisäministeriö

24 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
abc

2014 vallankaappaukseen liittyy CIA:n ja NATO:n suorittama värivallankumous, jolla kaadetaan lännelle ei mieluisia hallintoja. Amerikkalaiset itse tiedostavat ja myöntävät tämän.
Maidan-aukiolle oli tuotu (ulkomaalaisia?) tarkka-ampujia kärjistämään tilanne. (CIA?)

Venäjän painostus Ukrainaa kohtaan täysin mahdollinen ja uskottava.
Enempää en osaa siihen sanoa.
Myönnettäköön, että tämän osalta ”argumenttini” jää heikoksi.
Keskeisenä pointtina osaltani tässä kaikessa, on yltiömäinen Venäjä-vastainen rummutus, jossa suomalaisia käytetään vain hyväksi ja suomalaiset saavat tästä kaikesta kärsiä, turhan takia.

Oikeutuksen suhteen, on enemmänkin kyse ymmärrettävyydestä isossa mittakaavassa. Venäjällä on turvallisuuspolitiikkansa, kuten muillakin ja siihen sillä on oikeus.
Pointti: Jos Venäjän turvallisuus on uhattuna pienemmän naapurin kautta. Se tekee tarvittavat toimenpiteet turvallisuutensa ja etujensa turvaamiseksi.
(Pienet valtiot ovat pitkälti vasalleja ja hyökkäysalustoja, joilla on näennäinen itsenäisyys)
Pelkkien etujen turvaaminen (esim. ”luonnonvarat minulle!”) on jo sitten täysin kyseenalainen toimenpide.

Venäjän pienemmillä naapureilla ei ole tarvetta lähteä uhittelemaan Venäjälle ja Venäjä on monesti tehnyt selväksi, että kun naapurit (Suomi ja Ukraina) pysyvät liittoutumattomina, eikä sinne tuoda Venäjää uhkaavaa sotilaskalustoa, tukikohtia, se on Venäjän ensisijainen kiinnostuksen kohde / huolenaihe.
Venäjän turvallisuusvaatimukset ovat tätä kautta osa Suomen poliittista todellisuutta. Piti siitä tai ei.

Varsinaisesta aiheesta:
Jos Suomi lähtee länsimaiden valtaleikkeihin mukaan, tekee itsestään osallisen ja valitsee puolensa (puolueettomuuden sijaan). Silloin Suomeen kohdistetaan sotatoimenpiteitä.
Venäjä reagoi, Suomen itsensä tekemiin päätöksiin (, joihin käskyt tulevat ulkomailta).
Onko se oikein, onko se väärin?
Se lienee yhdentekevää, kun sota ja valtapolitiikka (tai mihin se sitten pitäisikään lajitella) toimii niin.

Ja Suomi häviää tässäkin.

Ps. Vielä, kun Yhdysvallat ja NATO ovat kuolevia imperiumeja.
EU:sta ei täydy edes puhua…

(pahoittelut pitkästä paasauksesta)

John Quiman

Venäjän puheisiin uskova saattaa noin ajatellakin. Venäjän puheet ja lupaukset eivät ole koskaan pitäneet paikkaansa, joten miksi niihin pitäisi uskoa nyt?

Kun ajattelun pohjana on Venäjän puheisiin uskominen, ei ajattelulla ole käytännössä mitään arvoa, paitsi ehkä viihteellinen ainakin kirjoittajalleen.

Mikään vallankumous ei toimi, ellei sille ole tosiasiallista kansan tukea.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
juha II

”Välineelistäminen” on vesitetty versio ”Suomen muurista” idän ”harhaiselle” miehelle, joka ei ymmärrä kaikkia nykymaailman ”hienouksia” kuten Venäjän luonnonvarojen ja kansallisvarallisuuden kenkkäämistä globalisteille ja Bidenin mafialle.

Ukraina on sentään itsenäinen ja demiokraattinen valtio, jossa presidentti Zelesny lakkautettuaan kaikki oppositiopuolueet harjoittaa juuri sitä politiikkaa omasta vapaasta tahdosttan kunhan ”kaverit” ensin pirauttavat. Sota jatkuu vain siksi, että vihollinen ampuu takaisin vastaten tuleen. Sama kuin vaatisi, ettei ”metsä vastaa kun sinne huudetaan”! Mutta sehän on juuri se politiikan suurin hienous. Matalamielisyyttä ilman mitään johdonmukaisuutta!

John Quiman

Tosiasiassa Putin on antanut Venäjän luonnonvarat itselleen ja mafialleen, eikä niitä käytetä Venäjän kansan hyväksi.

Lisäksi Putin hyökkäsi Ukrainaan, jossa vähimmäistavoitteena ovat Itä-Ukrainan luonnonvarat ja Krimin öljy- ja kaasuvarat.

Mitä tulee muiden luonnonvarojen hankintaan Venäjältä, he ovat ostaneet rahalla, mikä on edullisin tapa saada luonnonvaroja.

Ilkka Forsten

No miten on, luokitellaanko Venäjä turvalliseksi maaksi ?

Puolueeton

Taas suomalaiset vallapitäjät näyttävät kummallisilta. Venäjä leimataan rikolliseksi maaksi, josta ei saatuoda edes varatankissa bensaa, mutta se onkin tuvallinen maa palauttaa siirtolaisia.
Siirtolaisuhalla tässäkin lisätää kansalaisten ryssävihaa.
Jos Venäjä haluaisi vahingoittaa Suomen valtiota, rajalta tulee pääasiassa terästä ja trotyylia eikä naapurimaahan päästetä tulevaisuutta haittaavia asukkaita.

Ilkka Forsten

Pääasiassa sieltä ei tulisi terästä eikä trotyyliä, vaan somevaikuttamista propagandan muodossa, ja ihan takuuvarmasti matuvyöry jos siihen saakka pitää mennä. Niin pitkään kun sota Ukrainassa jatkuu, voidaan sanoa ettei ensimmäistäkään kranaattia ammuta itärajamme yli. Venäjä ei pysty käymään monen rintaman sotaa, varsinkaan nyt kun ukraina ei ollutkaan pelkkä suupala. ” Siirtolaiset ” eivät siinä tapauksessa ole siirtolaisia, vaan osa yritystä horjuttaa naapurimaan vakautta. Putinin pe****kärpänen Turkista teki sen mutta jäi yritykseksi.

Venäjää ei tarvitse laimata rikolliseksi maaksi, se on sitä ja ihan omasta tahdostaan. He olivat innolla laittamassa Saksalaisia sotaoikeuteen muutama vuosikymmen sitten, sanomalla että hyökkäys-sodan valmistelukin on sotarikos, ja että ilman sodanjulistusta tehty rajan ylitys on sitä samaa. Nyt sitten tehdään ihan toisintona peliliikkeet ja näytellään viatonta uhria mitä uhkasi natsien valtapyrkimykset.

John Quiman

Puolueettomalla on puolueettomuus kadoksissa ja tosiasiatkin on sotkettu toisiinsa tavalla, jota voisi kutsua propagandistiseksi potaskaksi.

Kolmossivun tyttö

Mietin vain sitä, mitä eroa on kurpitsavankkuritarinoiden hartaalla kuuntelemisella ja ylöskirjaamisella versus matujen kuskaamisella suoraan täysihoitoloihin. Ainakin jälkimmäisessä jää yksi byrokratian osa ja samalla rahanreikä täyttämättä.

Lisäksi ko. rajamenettelyä ei aiota edelleenkään soveltaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin. Vuonna 2015 ainakin kaikkein haavoittuvimpia olivat 20 – 30 v ananastukat.

Tässähän siis aiotaan lähinnä rekisteröidä itärajan kautta tulevat ei-haavoittuvassa asemassa olevat. Ratkaisematta on, miten menetellään, jos joku tulijoista yllättäen ei täyttäisi pakolaisen, turvapaikanhakijan, siirtolaisen, ihmiskaupan uhrin, maahanmuuttajan tai haavoittuvaisessa asemassa olevan kriteerejä. Mieleen tulee tietysti vain Sergei kalashnikov kainalossa. Mutta, miten tällainen palautettaisiin, ottaako Venäjä vastaan? Todennäköisesti ko. tulija saa läpsytellä Suomessa vapaasti ja vinguttaa Kela goldia lopun ikää.

Pelkään kuitenkin, että tulijat ovat tulevaisuudessa kuitenkin toisenlaisia rajanylittäjiä, joihin joudumme soveltamaan toisenlaista rajamenettelyä, sellaista, mitä viranomainen toteutti vuosina 1939 – 1944…

Kalsarit ja mammapöksyt märkänä

Ei käy, kun peppu-pekan, matusalon, mikkoskan, toiviaiskan, taposkan yms. vihervasureiden matukiima on niin valtava saada mm. Ruotsin ja Norjan terrorimeiniki tännekin, harmi.

abc

Venäjää pedataan viholliseksi.
Maahantulijat tulleet lähinnä EU:n alueelta? (tätä ei myönnetä uhkana)
EU vaatii alistamiaan valtioita toimimaan myönteisesti maahanmuuton suhteen ja Suomen globalistijohto tottelee mielellään.
Lait höylätään kansalaisia alistaviksi ja maahantulijoita suosiviksi. Luodaan ammottavia aukkoja lainsäädäntöön.
Suomi pelataan sotaan Venäjää vastaan.
Venäjä saa oikeutuksen vastatoimiin.
Venäjä halutessaan ja voimiaan säästääkseen, päästää rajan yli tulijoita, jotka Suomen globalistihallinto ottaa avosylin vastaan ja saa samalla syyn syyttää Venäjää.
???
(ajatuksenvirtaa)

Jegros...

Juha sinä siellä huudat? https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00556

Ilkka Forsten

Samassa mielipiteessä on näköjään kaksi puolta. Venäjä ei ole vihollinen, mutta se voi päästää rajan yli ei toivottua väkeä.. Eikö se silloin ole vihollinen ? Sitä paitsi venäläisten käsitys ihmisoikeuksista on kaikkea muuta kuin ihmisoikeuksien puolustamista.

abc

Maailma ei ole mustavalkoinen.
Ryssäviha on vipu ihmisten mielissä, josta voidaan koska vain vetää ja ihminen saadaan sekoamaan täysin, kun kriisitilanteessa pitäisi nimenomaan pysyä rauhallisena.
Monet ihmiset vetoavat järkeen, mutta menevät itse vihan, pelon ja ylimielisyyden vallassa heti, kun mainitaan Venäjä.
Pointtina myös, että ihmiset pitävät Venäjää vihollisena ja haluavat Suomen osalliseksi Yhdysvaltojen ym. valtaleikkeihin Venäjää vastaan, josta Suomi ja suomalaiset eivät hyödy mitään. Vihollisia ja uhkia ei ole muita. Vain Venäjä.
Ja Venäjä on aina ja kaiken aikaa, vain ja ainoastaan vihollinen.
Sen sijaan, että hyväksytään Suomen sijainti maailmassa ja otetaan siitä se hyöty irti Suomelle ja suomalaisille, mitä siitä otettavissa on.
Suomen talous ja yhteiskunta tuhotaan näennäisestä solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan.
Yhdysvaltojen ja lännen puuttumista Ukrainan asioihin vuosikymmenten ajan ei käsitellä, eikä oteta huomioon, eikä myöskään Ukrainan laajaa korruptiota, ihmiskauppaa jne. Näiden pointtina, edes jonkinlaisen kokonaiskuvan hahmottaminen.
Mutta, koska Venäjä on asiassa toinen osapuoli ja pienempää valtiota ei voida käyttää vasallina ja hyökkäysalustana isompaa valtiota vastaan (sarkasmia), Venäjä on paha.
Iso ja paha Venäjä, iso ja paha Putin.

Ps. Epäilenpä, että koko itä-länsi vastakkainasettelu voinee olla teatteria ja kulissia. Maailman rikkaat johtajat tuntevat kuitenkin toisensa.

John Quiman

Jännästi huomaat ottaa esiin ”Yhdysvaltojen ja lännen puuttumisen Ukrainan asioihin vuosikymmenten ajalta”, mutta vaikka pyrit luomaan mielikuvaa asian tasapuolisesta käsittelemisestä, unohdat mainita, että niinä samoina vuosikymmeninä Venäjä puuttui Ukrainan asioihin panostaen siihen rahaakin monin verroin enemmän kuin länsimaat yhteensä.

Sen seurauksena Venäjän lahjoma presidentti torjui kansan tahtoman EU-kauppasopimuksen ja päätti liittyä Venäjän lypsettäväksi Euraasian talousliittoon. Tämä oli ratkaiseva seikka siihen, että kansa halusi Janukovitshin pois virastaan, jotta Ukrainaa ei liitettäisi Venäjän hallitsemaan kauppaliittoon. Kansan tahto oli Janukovitshin syrjäyttämisen takana.

Mitä venäjänmieliset ja diktatuurien kannattavat eivät koskaan muista puhuessaan laillisesta presidentistä tai hallinnosta on, että kansalla on oikeuksia hallintonsa suhteen, hallinnoilla ei ole oikeuksia kansan suhteen. Janukovitsh oli korruptoitunut johtaja, joka olikin aika syrjäyttää.

Oli kisa vaikuttamisesta ja Venäjä hävisi sen kilvan. Venäjä ei tyytynyt siihen, vaan miehitti Krimin ja Itä-Ukrainan.

Venäjänmielisten mielestä on tietysti niin, että Venäjällä on oikeus vaikuttaa Ukrainaan, ei muilla. Siksi he ottavat esiin vain lännen tuen länsimielisille ukrainalaisille, eivätkä mainitse sanallakaan Venäjän tukea venäjänmielisille, vaikka se oli paljon runsaampaa.

Mikään esittämäsi seikka ei oikeuta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Jos vaikkapa tuo korruption laajuus Ukrainassa katsottaisiin oikeutukseksi hyökkäykselle, olisi länsi paljon selvemmin oikeutettu hyökkäämään Venäjälle, suorastaan velvoitettu.

Putin vaan sattuu olemaan sellainen, että hän ottaa hengiltä mielin määrin ihmisiä oman valtapyrkimyksensä edistämiseksi, niin omiaan kuin hänen tavoitteidensa vihollisiakin. Hän mielellään ottaa monistakin syistä palasia Ukrainasta ja yksi syy on siinä, että itäisessä Ukrainassa on runsaasti luonnonvaroja ja niin on Krimilläkin. Siitä Putin voi kehitellä kuvittelemalleen pyhälle Venäjälle mukavan tilipussin tulevaisuudessa.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
John Quiman

Yllä oleva viesti meni odotushuoneeseen. Tutkin tekstiä ja arvelin, että sana t+a+p+p+a+a oli kompastuskivi. Arvasin oikein. Läpi päääsi, kun vaihdoin ilmaisun muotoon ”ottaa hengiltä”.

Lieväasteinen

Samaa kokemusta on ollut itselläni ennenkin. T*ppa-sana on kierrettävä tai naamioitava. Samalla listalla on m*rha, its*m*rha, its*ri yms.

John Quiman

Joillekin palstoille, missä on niitä viestien läpi saamisen ongelmia, keksin kirjoittaa ”poistettiin väestökirjanpidosta”. Se ei törmännyt ongelmiin.

Lieväasteinen

Forsten kirjoittaa usein ”poistaa muonavahvuudesta”.

John Quiman

Venäläinen ihmisoikeus on hallinnon sopivaksi katsoma oikeus.

juu

Rajamenettelyä voitaisiin soveltaa, jos hakija on esimerkiksi saapunut turvallisesta maasta”
Ilmeisesti Ruotsia myöten koko eurooppa Suomea lukuunottamatta on turvatonta aluetta, vai miksi tänne muuten tultaisiin jopa kymmenen maan kautta jotta päästään hakemaan turvaa juuri Suomesta?

Kata

Tämäpätämä olikin niin kornia koko keississä..jokainen joka jotain ymmärtää tajusi sen 2015 mutta orposen viiltävä syyte rasismista jos motiiveja eppäilee sai kiltin kansan hiljaiseksi ja nekin jotka jotain sanoivat haastettiin oikeuteen koska kiiiiiiihoitusta.
Ja niin mellasti kurkkutorvet ja poikaset saapuivat suomalaiseen hellyyteen(lue:kaikki on ilmaista)…ja seuraavana esimerkki millaista on olla woke…ei ihme että normi-ihminen haluaa paeta..kaikki kunnia tuolle toimittajalle…mutta hyviä kommentteja. 😀

https://www.instagram.com/reel/CfRi5WQOULg/?utm_source=ig_web_copy_link

Moonman

Peli on siinä vaiheessa jo pelattu jos yhtään mitään hakemuksia aletaan käsitellä missään yhteydessä. Kaikki muu paitsi Puolan tyylinen sotilaallinen estäminen on tuhoon tuomittua näpertelyä jos tulijoita on venäjän järjestämänä loputtomasti.

Mut ku EU kielsi meittiä...

Siinä kyllä Suomen punagröönatkin herää todellisuuteen kun majamaiden pullistuva ihmispopulaatio lopulta poksahtaa kohti pohjolaa.