Kotimaa Maahanmuutto Politiikka

Ulkomaalaislain oleskelulupasäännösten uudistus lausuntokierrokselle

Itärajalta Suomeen pyrkivät Lähi-idän laittomat siirtolaiset on Venäjä varustanut matkaan polkupyörillä ja sähköpotkulaudoilla. Kuvakaappaus: X.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ulkomaalaislain uudistuksia käsittelevän lakiesityksen. Lausuntokierros päättyy 20.2.2024.

Lausuntokierrokselle lähtevä esitys koostuu useasta eri kokonaisuudesta, joilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia maahantulosäännösten kiertämisestä, henkilöllisyyden todentamisesta sekä sen estämisestä, että turvapaikanhakijat siirtyvät työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi.

Maahantulosäännösten kiertämistä koskevien uudistusten tavoitteena on tukea hallitusohjelman kokonaisvaltaista tavoitetta maahanmuuton hallinnasta ja sisäisen turvallisuuden edistämisestä.

Turvapaikanhakijoiden kaistanvaihto estetään

Lausuntokierrokselle lähteneessä esityksessä tavoitteena on estää turvapaikanhakijoiden siirtyminen työperäisen oleskeluluvan hakijaksi turvapaikkaprosessin ollessa kesken tai henkilön ollessa vielä maassa turvapaikkamenettelyn jälkeen. Myös opiskelijoiden oleskeluluvat sisällytettäisiin ehdotuksessa kaistanvaihdon kiellon piiriin. Lakiesityksen mukaisesti turvapaikan haun aikana tai sen jälkeen Suomessa jätetyt oleskelulupahakemukset jätettäisiin jatkossa käsittelemättä. Muutos ei koskisi tilapäisen suojelun saajia.

Uudistus tukisi myös hallitusohjelman tavoitetta tehostaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden nopeaa maasta poistumista.

Henkilöllisyyden todentamista selkeytetään

Uudistusten tavoitteena on tiukentaa sekä viranomaisen että oleskeluluvan hakijan omaa velvollisuutta henkilöllisyyden todentamisessa. Tilanteissa, joissa oleskelulupa voidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan myöntää matkustusasiakirjan puuttumisesta huolimatta, olisi pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä jatkossa se, että hakija on joko hankkinut matkustusasiakirjan tai todistettavasti pyrkinyt sellaisen hankkimaan. Lisäksi hakijan olisi esitettävä muuta luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään.

Lisäksi lakiesityksen mukaisesti ulkomaalaislain käsitteitä yhdenmukaistettaisiin henkilöllisyyden todentamisessa. Tavoitteena on, että laki olisi yhteneväinen ja loisi pohjan henkilöllisyyden todentamista koskevan sääntelyn kehittämiselle muissa hallituskaudella toteutettavissa lainsäädäntöhankkeissa.

Biometrisiä tietoja voitaisiin luovuttaa Schengenin tietojärjestelmään

Uudistuksen yhteydessä mahdollistettaisiin myös poliisin rekisteriin ulkomaalaislain nojalla tallennettujen sormenjälki- ja kasvokuvatietojen luovuttaminen Schengenin tietojärjestelmään tallennettaviin palauttamis- ja maahantulokieltokuulutuksiin. Palauttamiskuulutusten avulla viranomaiset voivat varmistaa, että palauttamispäätöksessä asetettua paluuvelvoitetta on noudatettu ja tukea palauttamispäätösten täytäntöönpanoa. Maahantulokieltokuulutusten avulla viranomaiset voivat estää maahantulokieltoon määrätyn henkilön paluun Schengen-alueelle.

Lisäämällä biometriset tiedot kuulutuksiin parannetaan toimivaltaisten viranomaisten kykyä kuulutusten kohteena olevien henkilöiden henkilöllisyyden todentamiseen tai tunnistamiseen.

Lisätiedot:

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos, etunimi.sukunimi@gov.fi (maahantulosäännösten kiertäminen, kaistanvaihto)
Tuuli Tuunanen, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@gov.fi (henkilöllisyyden todentaminen)
Anu Polojärvi, erityisasiantuntija, etunimi.sukunimi@gov.fi (biometriset tiedot)

Ulkomaalaislainsäädännön oleskelulupasääntelyn kehittäminen

Sisäministeriö

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Kauko Aalto

Onhan tässä hyvä tarkoitus, mutta ei se mitenkään tule asiantilaa ratkaismaan, meno säilyy entisellään. Koko turvapaikkajärjestlmä on niin käsittämättömän mätä, ettei sitä korjailemalla voi mitenkään muuttaa, se on yksikertaisesti lopettava, sen väärinkäyttö ei oole poikkeus, se on sääntö.

John Quiman

Suvakit halusivatkin, että turvapaikkajärjestelmää käytetään väärin, koska se sopi heidän tavoitteilleen. He haluavat korjailla ongelmia ideologiaan perustuen, eivät todellisuuteen perustuen, koska sillä tavalla mikään ei korjaannu ja se sopii heidän tavoitteilleen.