Kotimaa Kulttuuri Politiikka

Tutkimus: Vihapuheesta on tullut kiinteä osa verkon toimintakulttuuria ja sen kitkeminen kokonaisuudessaan on vaikeaa

Kuva: Flickr.

Suurin osa vihapuheesta tapahtuu nykyään verkossa. Vihapuheen ja verkkovihan lisääntyminen liittyy digitalisoitumiseen ja yhteiskunnallisen keskustelun polarisoitumiseen. Verkkoviha-tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän verkostoistaan ja toimintatavoistaan ja lisätä ymmärrystä heidän toimintansa motiiveista, kerrotaan Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa tiedotteessa.

Hankkeessa tutkittiin sosiaalisen median vihapuhetta ja sen tuottajia ja levittäjiä määrällisesti ja laadullisesti. Toimintatapoja ja motiiveja selviteltiin kvalitatiivisesti muun muassa teemahaastattelujen ja verkkokyselyn avulla. Lisäksi tuotettiin tietoa rangaistavan vihapuheen tekijöistä ja heidän verkostoistaan.

Ideologisen vihapuheen levittäjien tavoitteena rapauttaa luottamusta yhteiskuntaan ja demokratiaan

Pieni mutta vaikutusvaltainen ryhmä ovat ideologisen vihapuheen levittäjät. Heidän pyrkimyksenään on rapauttaa luottamusta yhteiskuntaan ja demokratiaan. Ideologisesti motivoitunutta vihapuhetta voi olla vaikea tunnistaa. Näin on etenkin silloin, kun se jalkautuu omilta alustoiltaan muualle verkkoon.

Ideologisesti motivoitunut vihapuhe hyödyntää usein melko yksinkertaista tunteisiin vetoavaa viestintää, jota ei välttämättä erota muusta, banaalimmasta ja arkisemmasta vihapuheesta. Lisäksi ideologisesti motivoitunutta vihapuhetta tuotetaan hyödyntämällä jo olemassa olevia yhteiskunnallisia jännitteitä ja ennakkoluuloja, mikä saa sen näyttämään jollain tapaa luonnolliselta.

On tärkeää opetella erottamaan toisistaan esimerkiksi arkisempi, reaktiivinen rasistinen verkkovihapuhe ja tavoitehakuinen, systemaattinen vihaviestintä, jolla pyritään tekemään kauaskantoisempaa mielipidevaikuttamista.

Verkkovihan passiivisilla levittäjillä on suuri merkitys

Tutkimuksen mukaan vihapuhetta tuotetaan sekä organisoidusti että spontaanisti. Organisoituja tuottajia on verrattain vähän, mutta heillä on paljon vaikutusvaltaa, sillä heidän innokas yleisönsä kierrättää viestejä moninkertaistaen niiden näkyvyyden. Verkkovihan passiivisten levittäjien ja siihen eri tavoin – tykkäämällä, linkittämällä, provosoitumalla – reagoivan yleisön merkitys on suuri.

Vihapuhetta tuotetaan ja levitetään, koska niin on mahdollista tehdä ilman merkittäviä seurauksia. Anonyymiudella on merkittävä rooli vihapuheessa ja verkkovihassa koska se mahdollistaa emotionaalisen etäisyyden ottamisen kohteeseen. Anonymiteetin suoja voi toisaalta myös rohkaista vihapuheen vastustamiseen. Osa toimijoista tuottaa verkkovihaa tietoisesti omalla nimellään. Heidän maineensa ja näkyvyytensä perustuvat verkkovihan levittämiseen.

Tutkimusryhmältä yhdeksäntoista ehdotusta toimenpiteiksi

Vihapuheesta on tullut kiinteä osa verkon toimintakulttuuria ja sen kitkeminen kokonaisuudessaan on vaikeaa. Tutkimusryhmä ehdottaa kuitenkin yhdeksäätoista toimenpidettä, jotka jakautuvat seuraaviin kategorioihin:

– tutkimustiedon tuottaminen
– tukimuodot verkkovihan tuottajille ja levittäjille
– tietämyksen lisääminen verkkovihan leviämisen käytännöistä
– verkkokeskustelujen seuranta ja verkkovihan ennaltaehkäisy
– sosiaalisen median alustojen vastuunkanto
– lisäresurssit ja -teknologia poliisin verkkovihan vastaiseen toimintaan
– vuoropuhelun edistäminen yhteiskunnassa sekä verkkovihan tuottajien ja levittäjien kanssa.

Toimenpide-ehdotuksissa ja suosituksissa keskitytään erityisesti eri tyyppisiin verkkovihan tuottajiin ja levittäjiin sekä verkkovihan ennalta ehkäisyyn ja sen vähentämiseen.

Sisäministeriö ja muut toimijat ottavat tutkimustulokset sekä toimenpide-ehdotukset huomioon, kun vihatekojen vastaisia toimia, kuten esimerkiksi koulutuksia, suunnitellaan ja toteutetaan.

Vihapuhe herättää tunteita ja jakaa mielipiteitä

Vihapuhetta ovat suvaitsemattomat, halventavat tai loukkaavat ilmaisut, jotka perustuvat esimerkiksi yksilön tai ryhmän etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen taikka sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Vihapuhe loukkaa kohteen ihmisarvoa ja lietsoo syrjivään toimintaan. Se haittaa sananvapauden toteutumista ja uhkaa rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja jopa demokratiaa.

Vihapuhe on aihe, joka herättää tunteita ja jakaa mielipiteitä. Suhtautuminen vihapuheeseen on hyvin polarisoitunut: osa kaipaa tiukempia toimia vihapuheen hillitsemiseksi, kun taas toiset pelkäävät vihapuheen vastaisten toimien väistämättä kaventavan sananvapautta ja tarkoittavan jopa sensuuria.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskuksen, Tampereen yliopiston mediatutkimuksen ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkijoiden yhteistyönä. Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi työryhmä yhdessä. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat edustajat sisäministeriöstä, oikeusministeriöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

”Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostot, toimintamuodot ja motiivit” -julkaisu toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: dosentti Tuija Saresma, Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskus, p. 040 8053 841, tuija.saresma@jyu.fi ja johtava asiantuntija Hanna Nykänen, sisäministeriö, p. 0295 488 534, hanna.nykanen@govsec.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.

Verkkoviha : Vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostot, toimintamuodot ja motiivit -raportti
Podcast: Nakertaako vihapuhe demokratiaa?

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Sisäministeriö, Valtioneuvoston viestintäosasto

78 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Runtiti-pou

On se hurjaa, kun oitäisi saaada jotenkin kaikki toisinajattelu pois kitkettyä ja pelkkä kommunistinen jargon jättää jäljelle. Oelmme jo täydellisesti Neuvostoliiton osa-alue

Runtiti-pou

Kutsutaan vihapuhetta vastedes vahapuheeksi ja niin siitä on päästy

Otto Kannan

Yksinkertaistettuna ”vihapuhe” on sitä, kun yhdellä tavalla ajatteleva joukko ei pidä jonkun toisella tavalla ajattelevan joukon puheista ja koittaa mustamaalaamalla saada siitä yleisesti paheksittua ja jopa lain mukaan rangaistavaa.

juha II

Niin. Oulun alaikäisten raiskaus ralli on aivan toissijaista.

Sehäjn selviää omasta vihasta ja sielun vihollisen tien risteämisestä netissä!!!

Niin, että poliisien KAIKKI lomat on peruutettava ja luotava johtokeskus kalliobunkkeriin sekä sangollinen mansikoita kyytipojiksi! Erityisesti on kiinnitettävä naispoliisien huonoon kohteluun ja heidän ylipainonsa tuomiseen esille jokaisessa käskynjaossa. Tällä paikataan kolmen mörköauton puuttumista, jotka ovat lastentarhoissa pelottelemassa lapsia.

Jegros...

Sinä suomalaisia vastaan vihapuheita kylvävä, ryssän takapuolille rakkauspuheita suoltava ole jo hiljaa..

Jegros...

P.S. Et ole vielä kertonut miksi ihmeessä venäjä just sattumalta miehittää niitä alueita joissa ukrainalla on kaasuesiintymiä.. Kaasunatsit ei kelpaa selitykseksi. Ihmeen paljon täälläkin saa tuollainen lasteraiskauksia puolustava kirjoitella kyllä.

John Quiman

Niitä löytyy sekä Krimiltä, että Itä-Ukrainasta. Putin haluaa lisää luonnonvaroja itselleen, sillä ne ovat valtaa ja rahaa.

Huvittavinta noissa Venäjän propagoimissa venäjänkielisten vainoista ja syrjimisestä on se tosiasia, että niistä vainoista ei ole tietoakaan muualla kuin Venäjän miehittämillä alueilla, vaikka Ukrainassa on muuallakin venäjänkielisiä. Esim. Harkovassa on noin 90 % venäjänkielisiä, mutta eivätpä halunneet Venäjän armeijan ”vapautusta”, vaan ajoivat venäläiset sotilaat pois.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Koska teette tutkimuksen miksi vihapuhetta esiintyy, ja mikä sitä synnyttää. Yhtään kärjistämättä, sen alkulähteet ovat siinä miten tehdään politiikkaa joka avoimesti pyrkii syyllistämään kantaväestön, ja näkemään muualta tulleet ikuisina hyväntekijöinä. Kun todellisuus ja kuviteltu todellisuus ei kohtaa, siitä seuraa väistämättä sanomista eikä ole perusteltua siinä tilanteessa syyttää kantaväestöä, sillä olisi hyvä ymmärtää ettei somen aikakaudella voi puhua mitä sattuu hienoista moniosaajista, jos sellaisia ei ole.

On idioottimaista yrittää selittää asioita toimivaksi kun faktat tulee silmille päivittäin. Sen epäsuhdan kritisoiminen ei ole vihapuhetta, mutta siitä tulee sellaista jos välitön palaute on ettei saa olla eri mieltä poliitikkojen luoman narratiivin kanssa. Kun vielä ottaa huomioon ettei narratiivi ole edes lähtökohtaisesti totta, voidaan kysyä miksi se pitäisi huomioida totena ja suvaita mitä tahansa.

John Quiman

Suvakkilan totalitaristinen, fasistinen ideologia on aina totuus, eikä sitä saa arvostella, ei kyseenalaistaa, eikä olla siitä erimieltä. Jos rikkoo tuota sääntöä, syyllistyy vihapuheeseen, estää poliitikkoja tekemästä työtään ja raunioittaa toimittajien sananvapautta.

Totuus esille

Maatamme johtavat maanpetturit eivät halua, että kritisoidaan porttien pitämistä apposen auki niille rotumuukalaisille, joita ihmissalakuljettajat ja erään ihmiskunnan arkkivihollisen eli Rotschild-agentti Soroksen tukemat ”hyväntekeväisyys”-järjestöt laivaavat välimeren yli Euroopan asujamistoa värittämään ja osaltaan ajamaan taloudelliseen ahdinkoon. Liittovaltioitettua EU-diktatuuria kun on helpompi, hallita kun kansallisvaltiot on tuhottu ja alamaisilla enää ei ole kansallista sen enempää kuin muutakaan identiteettiä.
Vihollismedia Brysselin Pravdan propagandallaan käynnistämä ajojahti KANSATTOMAN, entisen kansalliSEN Kokoomuksen siäistä oppositiota edustavaa Ville Rydmania on eräs tämän agendan ilmentymä.

ike

Olet salaliittoteoriikko, niinhan sitä sanotaan. Pahempi juttu on se että olet oikeassa. Sitä on vaikeampi selittää. Niin on ollut aina nk. salaliittoteorioiden kohdalla jotka ovat olleet oikeassa. Siihen pystyy vain historia, silti kaikki eivät usko sitä.

abc

Propaganda-ministeriön tiedote:
”Sananvapaus on ikävä asia”.

Kata

https://www.foxnews.com/world/british-man-blood-question-pregnant?utm_campaign=later-linkinbio-foxnews&utm_content=later-27710950&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

Muistakaa herrat myös että vaikka olisitte jo 66v niin vastatkaa kysymykseen oletteko raskaana…nyt voi tulla sitä puhavihettä tää on mennyt sellaiseksi pelleilyksi että jossain vaiheessa piuhat on poikki…monin tavoin.
Miten nuo ihmiset voi tehä tuollaista hommaa….nauramatta…ihan vakavia ja kysymys on vakava…elämme sellaista dystopiaa ettei ole ennen ollut…ei ihme jos esiteinitkin on sekaisin.Pukusuolia joka puolella.

John Quiman

Ideologinen hulluus on aikaa, jolloin ei epäillä opetettua, vaan ollaan hiljaa ja toimitaan sen mukaan, vaikka kuinka tiedettäisiin, että koko homma on mielipuolista. Eivät uskalla myöntää homman olevan idioottimaista, koska politrukit vaanivat takana ase kädessä.

ike

Koko homman ydin on siinä että aina fasismista syytetään muita, koskaan ei katsota peiliin.

John Quiman

Ns. suvaitsevaiset täyttävät kaikki fasismin merkit. He, keitä he haukkuvat fasisteiksi tai natseiksi, eivät täytä niitä merkkejä kuin aniharvoin.

Kata

Se on justiinsa niin.Ei ne tykkää kun kerron sen vinkujille.

John Quiman

Eivät tykkää ja saattavat tehdä rikosilmoituksen, kun heitä on loukattu.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Kata

Varmaankin ja safe place nyt ainakin ensin ja alpakka kaveriksi…niin kornia! 😀

Matti

Hei

Tässä tullaan taas äänestyskäyttäytymiseen kun löytyy idiootteja jotka äänestää tällaisia vallankäyttäjiä kuin esim nykyhallitus niin mitä muuta voi odottaa kuin että asiat menee vituroilleen nekin jotka aiemmin on todettu toimiviksi eli suomeksi sitä saa mitä tilaa sitä itseään

Mara

On se varmaan vallankäyttäjille ikävää, kun ennen piiloon jääneet mielipiteet tulee nykyään ilmi netissä. Ennen ihmiset on tupisseet ja purnanneet omissa oloissaan, onneksi nyt on olemassa netti. Valitettavasti jotkut äärisuvakit ja -feministit ei tätäkään mahdollisuutta ihmisille soisi.

Tuumailija

Vallankäyttäjillähän pitäisi olla korkeampi kynnys sietää kritiikkiä ja negatiivista palautetta, joskus jopa asiattomuuksiakin, hehän ovat julkisuuden henkilöitä ja vapaaehtoisesti siihen asemaan halunneet.

Tavallisellakin ihmisellä pitää olla sen verran teflonia, että kestää herjan tms. jos ei niin tervejärkinen osaa lähteä hedelmättömästä tilanteesta tai olla reagoimatta siihen.

Jokaisen pitäisi olla se pari vuotta baarien ovella jv:na, siinä oppii kuulemaan ja kuuntelemaan, havainnoimaan asioita.
Itse tein reilu 10 vuotta niitä hommia ja ei tarvinnut kuin kerran tukeutua voimatoimiin, muuten selvisi asiat pelkällä puheella. Yksin joutui olemaan milloin missäkin korpibaarissa, ei ollut 10 jääkaappipakastinta taustatukena, eikä tarvinnutkaan. Poliisia oli turha kutsua paikalle, pari kertaa omistaja näin teki mutta eivät osanneet osoitteeseen illan aikana, joutui itse selviämään/selvittämään tilanteet omillaan.
Ei ollut kerta eikä toinenkaan kun homoteltiin, natsiteltiin, haukuttiin perhe ex-vaimosta vaariin ja oltiin ”tuntevinaan” persoona sekä tausta. Oli ”legioonalaista”, kakun istujaa, mustan vyön karatekaa, wannabe helvetinperkelettä (Mc) yms. pieniegoista pikku-ukkoa räksyttämässä kuin mopsi, mutta eivät nuo ukaasit vaikuttaneet kun tiesi että tyhjää haukkovat ja happea tuhlaavat.

ike

On se kumma että Toiviainen voi esittää vaikka mitä ja ei joudu vastuuseen. En todellakaan toivo että kukaan joutuu ”vastuuseen” osoittamalla tai sanomalla mielipiteensä. Se ei ole vastuuta vaan diktatuuria. No Toiviaista voisin harkita vastuuseen koska todistusketju on aika aukoton. Menee vähän liian filofosiseksi nuo ajatukset. Parempi että lopetan.

John Quiman

Mielenkiintoinen havainto on, että ne ”suvaitsevaisten” mielestä vääriä mielipiteitä omaavat eivät ole vaatineet sananvapauden rajoituksia, toisin kuin ”suvaitsevaiset”, jotka eivät halua sallia muuta kuin heidän mielestään sopivan sanan vapauden.

Demokratian yksi tärkeimmistä kulmakivistä on sananvapaus, siis aito sananvapaus.

Silti nämä ”suvaitsevaiset”, jotka vastustavat demokratiaa sananvapautta rajoittamalla, väittävät, että ne, jotka haluavat oikean sananvapauden, rapauttavat demokratiaa. Tämä kertoo selvästi, miten ”suvaitsevaisten” väittämät ovat puutaheinää ja niiden ainoa tarkoitus on kääntää totuus miksi tahansa, kunhan se edistäää heidän ideologiaansa.

John Quiman

Tutkijat ovat ilmeisesti yhdensorttinen suvakkien ”totuuskomission” jatke.

Ns. suvaisevauset ovat kaikkein suvaitsemattomimpia, mutta sitähän ei tutkimuksissa havaita. Sen sijaan havaitaan, että kaikki, jotka arvostelevat näiden ”suvaitsevaisten” ajatuksia, horjuttavat yhteiskuntaa. Eivät huomaa millään, että juurikin ”suvaitsevaisten” touhut horjuttavat yhteiskuntaa.

Esim. vaatimalla hyväksymään rangaistusten ja sensuroiduksi tulemisen uhalla ”suvaitsevaisten” ajatus lukemattomista sukupuolista, kertovat ”suvaitsevaiset” yksioikoisen selvästi, että vain heidän mielipiteensä on sallittu. Se on yhteiskunnan ja yhteiskuntarauhan horjuttamista pahimmillaan. Tätä eivät tuollaiset ”tutkijat” havaitse millään, koska he ovat osa sitä ”suvaitsevaisten” totuuden ylivallan puolustamista.

Ihmisillä on ollut näkemyksensä esim. tuosta sukupuolten määrästä jo miljoonia vuosia. Tätä vastaan ”suvaitsevaiset” hyökkäävät kaikin asein ja väittävät, että yksinkertainen biologinen tosiasia on vanhentunut. Tarkoitus ei ole totuus, vaan tarkoitus on ”suvaitsevaisten” valta, yksinoikeus totuuden määrittelyyn, diktaturia, johon kaikien on alistuttava rangaistusten uhalla.

”Suvaitsevaiset” määrittelevät vihapuheeksi kaikki mielipiteet, jotka kyseenalaistavat heidän ”totuutensa” tai esittelevät ”vanhentunutta tietoa” totuutena. He ovat agressiivisia ja toisia tukahduttavia. He ovat ongelma ja ongelman syy.

Tätähän he eivät ikimaailmassa halua käsittää ja tämänkin kirjoituksen poistaisivat heti, jos vain jotenkin pystyisivät.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Kata

https://www.instagram.com/tv/CfDOjR5jUk0/?utm_source=ig_web_copy_link

US navy…ei halavattu olen menettänyt toivoni tässä hullulassa..tarvitsen siis minäkin safe spacen…
Miten taiston tuoksinassa…?

John Quiman

Ei sinulle ole tarjolla turvallista tilaa. Sinä olet väärää mieltä, joten olet suvakeille vapaata riistaa.

Kata

Tämäpätämä.

mielipiteitä

Kuka mistäkin vihastuu. Ennen vanhaan nämä olivat mielipiteitä. Nykyään vihapuhetta. Siis puhetta josta ei ole virallista määritelmää. Käyttäkäämme siihen asti nimitystä mieliteet.

Monesti sosialisessa mediassa olevat henkilöt marmattavat sitä kun saavat postauksistaan ”lokaa”. Eli kaikki ei mene heidän halujensa mukaan ja eriäviä mielipiteitä esiint. Siihen on helppo keino: Lopettakaa se some-huoraaminen niin kukaan ei ole eri mieltä kanssanne.

John Quiman

On oikea mielipide ja sitten on vihapuhe. Tämä on yksinkertaista ”suvaitsevaisten” todellisuutta.

Puolueeton

On myös vahinkoa tuottava mielipide, jonka voi esittää tyylikkäästi ja hyvää tarkoittava mielipide, jonka vai sanoa suorasukaisesti.

kasimir

Pohjois-Koreassakin on varmaan vassareiden mielestä sananvapaus sitten. Kyllähän sielläkin saa sanoa aivan mitä lystää, toki sitten sanottavan jälkeen pitää muistaa se sananvastuu ja toki siellä ne seuraamukset on ihan eri luokkaa, en mä sitä sano. Mutta tuo ”sananvastuu” kuuluu vassariretoriikkaan Suomessakin. Puheesta siis seuraa aina vastuuta ja kukaan ei voi tietää etukäteen mikä puhe on laillista ja mikä voi tuoda tuomion.

Niin ja eiköhän P-Koreassakin saa melko vapaasti (ilman seuraamuksia) puhua esim säästä, kommunismin, sekä johtajien ihanuudesta ja muusta mukavasta. Kivapuhe ei siis liene kiellettyä sielläkään. Eli kunhan et puhu mistään kontroversaalista asiasta ja puhut vain valtapuolueelle mieluisista asioista niin kaikki lienee hyvin.

Suomessa nyt ei kai sentään kuole sanomisiensa takia. Mutta Jenkeissä kuolee monikin, kuten mm. se valkoinen perheenäiti joka huusi kotipihansa ohi kulkeneille BLM-mielenosoittajille ”All Lives Matter” ja rauhanomainen mielenosoittaja ampui häntä kuolettavasti päähän lapsen silmien edessä.

Kata
Tuumailija

Mutta kun kyse on valkoisesta joka puolustaa henkeään laillisella tavalla BLM terroristeja vastaan, on se merkki äärioikeistolaisuudesta aka Kyle Rittenhouse.
Ja hulluutta lisää rapakon takaa: https://spectrumlocalnews.com/nys/buffalo/politics/2022/06/08/bulletproof-vest-ban-for-civilians-goes-into-effect-in-july

Elikkä luotiliivien omaavat provosoivat ampumaan ja tämän vuoksi liivit kielletään siviileiltä. Sellaista nurinkurinmaa toimintaa ettei todeksi uskoisi.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Tuumailija
John Quiman

Tässä tapauksessa ampuja oli oikean värinen, joten kelpasi muitta mutkitta sopivaksi uutisaiheeksi ja kaikilla mausteilla.

Kata

Joo USAssa on sellaiset pellet johdossa ettei hullummasta väliä!Onneksi Rittenhousen tuomari oli vielä älli-tallella oleva!
Tuo ääääärihuutelu on just niin jännää kun noiden oma käyttäytyminen on juurikin niin faskistista kuin olla ja voi eli ei poikkea mistään ääripäästä vaan just he toteuttavat tätä totalitarismin unelmaa…

https://www.instagram.com/tv/CfFXE_Rtl5p/?utm_source=ig_web_copy_link

Todiste taas että ihmiskunta on sekaisin ja nämä ”naiset” ihan ääripäitä,vaarallisia kahjoja!Ihmettelen tuota Kirkiä että pysyy rauhallisena.

kasimir

Tsekissä, taas mentiin viime syksynä parempaan suuntaan. Siellä meni ymmärtääkseni heittämällä läpi Jenkkityylinen perustuslain lisäys, joka takaa kansalaisille oikeuden pitää/kantaa asetta. Joillain loogisilla ehdoilla toki, kuten puhdas rikosrekisteri.

Tosin Jenkeissähän ei taida olla nykyään kovin helppoa edes nuhteettoman saada asetta – siis ainakaan kaikissa (demokraattivaltaisissa) osavaltioissa. Esim New York tai Kalifornia.

En ole muuten kuullut sanaakaan tuosta Tsekin lakiuudistuksesta suomalaisissa medioissa.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czech_civilian_firearms_possession#2021_Constitutional_Amendment_(approved)

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by kasimir
John Quiman

Suomalainen media kertoo vain sopivat uutiset.

John Quiman

Väärän värinen tykittäjä.

Kata

Näin se on vaikka muutamat muuta väittää.

kasimir

Joo tuo juuri, miksiköhän tosiaan ei ole enää nähtävissä… I wonder why!

Amerikkalainen kommentaattori ja ex-vassari Gothix esitti eilisellä YT-videollaan hyvin muotoillun ja tyhjentävän mielipiteensä BLM:stä, ja hän osoittaa hyvin BLM-kannattajien tekopyhyyden: ”Te ette välitä mustista, te välitätte vain että MUUT ihmiset uskovat teidän välittävän mustista”. Ja ”Mustien elämä merkkaa vain jos se trendaa Twitterissä”.

Ei näitä BLM-liberaaleja kiinnosta nuorten parikymppisten mustien yleisin kuolinsyy (USA:ssa), eli ennenaikainen kuolema toisen mustan ampumana. Mustia lapsia/sikiöitä myös abortoidaan eniten, mutta siihenkään ei libtardit kiinnitä huomiota. Mustien elämällä on väliä vain silloin kun sitä kautta saa välillisesti mainostettua OMAA hyveellisyyttään tai syyllistettyä vastapuolta, kuten valkoisia/poliiseja/Trumpia jne.

https://www.youtube.com/watch?v=nhq9NO1DnIM (4,5 min)

John Quiman

Ovat omaksuneet leftistien tavat. Ilmankos leftistit tukevat niitä.

Kata

Totta totta…Ja kun lukee että Patrisse Cullors osti huikeita kartanoita ,olikohan ainakin 6 kappaletta,myös Kanadasta kaverilleen niin ne beeälämmän rahat meni niihin mitä lahjoitettiin…uskomatonta.
No katoin tuo videon niin siinähän mainitaankin…hyvä video!

Kata

”Vihapuhetta ovat suvaitsemattomat, halventavat tai loukkaavat ilmaisut, jotka perustuvat esimerkiksi yksilön tai ryhmän etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen taikka sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.”

Joooopasejoooooooooopasejooooooooo…

John Quiman

Väärä mielipide = suvaitsematon, halventava tai loukkaava ilmaisu.

Lähde: ”Suvaitsevaisten” oppikirja.

Kata

Sepäsepäse…huoh tätä touhua…safe place kiitos…
Pronominit oikein ehkä silloin saa mennä ja tulla..Proniminirock soikoon!

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Kata
ike

Jos sanon että hallitus on myöhäismurrosijästä kärsivä idioottien lauma niin onko se vihapuhetta , vai vain toteamus asioiden nykyisestä tilasta. Tuskin vihapuhetta, koska se ei koske muita kuin suomalaisia. Meitähän voi mollata mielin määrin mutta sanopa jotakin esim. islamista niin johan kuuluu.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Galina Manttari
Lieväasteinen

Kyllä se on nykyluokituksen mukaan misogyynista ja ikärasistista vihapuhetta. Vain miesboomereita saa mollata mielin määrin, ovat ihan vapaata ihmisoikeudetonta riistaa, muttei nuoria naisia. Vai saako nykyään käyttää nainen-sanaa ja olettaa toisen sukupuolta?

Lieväasteinen

Tässä Kata pieni tarkennus, niin sanotusti rivien välistä:

”Vihapuhetta ovat suvaitsemattomat, halventavat tai loukkaavat ilmaisut, jotka perustuvat esimerkiksi yksilön tai ryhmän ei-suomalaiseen etniseen alkuperään, ei-kristilliseen uskontoon tai ei-äärioikeistolaiseen vakaumukseen taikka cis-miehestä eroavaan sukupuoleen tai heteroudesta eroavaan seksuaaliseen suuntautumiseen.”

Jussiboy

Se koira älähtää, johon kalikkka kalahtaa. Tämä näkyy näissä kommenteissa. Sananvapaus täytyy olla mutta toisten mielipiteiden herjaaminen ja halventaminen ei ole rakentavaa kritiikkiä. Jokainen normaali, järkevä ihminen kyllä tunnistaa mitä voi sanoa ja kirjoittaa. Ja jos ei tunnista ja päästää suustaan sammakoita, niin sallittakoon se heille. Se ei ole kuin heidän oma häpeänsä. Onkohan kommentoijat edes lukeneet koko raporttia? Epäillä sopii.

Kata

😀 Jussiboi se jaksaa viisastella..käypä katsomassa kavereidesi kommentteja vaikka Rydmanista kuin karkeita tuomioita tuli hesarin kohujutun vuoksi mutta miten kävi kun Metsäketo ja Louhivuori poljettiin maan rakoon ”ahdistelusta”?
Syyllisyystaakka vaikka todettiin syyttömiksi.
Ja millaista kieltä käyttikään ”sometuomarit” nuo vihervasemmiston ihqut oletetut?
Tuskin lukivat Rydmanin blogia ja niitä tekstareita joita oli vaihdettu…Tuomiopäivä julistettiin!
Oikeus ei ole ainakaan vielä antanut tuomiota mutta somekirkujat saattavat ihmisen maan rakoon heti kun sopiva aihe löytyy,siinä ei ihmistä säästellä.Ja varsinkin kun Rydman on haittamaahanmuuttoa vastaan.Just näin vaalien alla tämä..ja vaikka kokkarit on mitä on niin silti oli erittäin törkeitä tekstejä hänestä ja se ei käy minun oikeustajuuni!
Oikeuslaitos voi olla myös kaksilla rattailla tänä hullunmyllyn aikana.

Jussiboi nyt vaan pitelee sammakkonsa housuissaan. 😀

ike

Juuri noin ajattelin kun tämä kohu alkoi. Jotenkin nykypäivänä tuntuu että ihminen voidaan laittaa vaikka minkälaiseen myllyyn jos se sopii poliittisille vastustajille. En ole tuota HS:n juttua lukenut kun tuo maksujuttu menee yli sen mitä haluan propagandasta eläkeläisenä maksaa. Tuo myllytys menee siihen että et voi sanoa enää knellekään toista sukupuolta edustavalle että ”pääsiskö saatille”. Minun aikanani tuo oli aivan normaalia arkipäivää, tai iltaa, eikä siitä kukaan pahastunut. Hyviä muistoja jäi taatusti enemmän kuin tällä kuohitulla sukupolvella tulee jäämään. Kaikki on nykyään kiellettyä. Onko kukaan kysynyt nuorisolta tuosta ”arvopohjasta”, ei tietenkään.Ei siitä nuoriso välitä, ainoastaan nämä poliittiset broilerit jotka käyttävät kaiken hyväkseen siihen että eivät joutuisi pataan mutta sekin päivä tulee.

John Quiman

Menee amerikoiden malliin – demokraattien hullutuksilla ei ole mitään rajaa, kun mäiskivät vastutajiaan tai vastustajaoletettuja.

Kata

Lokakampanjat tulee olemaan hirveitä ennen marraskuuta…kamala jo huusi taas demokratian murtamisesta…hahahhahaahaaa

John Quiman

Varmaan yrittävät hysteerisinä kiljua miten Trumpin kannatajat ja republikaanit yleensäkin ovat uhka demokratialle. Tosiasiassa demokraatit leftisteineen ovat uhka demokratialle, vieläpä toteutunut uhka, ei vain mahdollinen.

Kata

Niin he ovat,siellä ja täällä…mikä kaaos onkaan menossa USAssa…

Ilkka Forsten

Jos ulkolainen, siis matu puhuu mitä sylki suuhun tuo, sanotaan ettei ole mitään näyttöä siitä että hän vihapuhuisi meistä, sillä emmehän me ymmärrä heidän kieltään, mutta kun suomalainen sanoo jotain, selitetään että vastapuoli kyllä ymmärsi mitä sanottiin.. No ei ainakaan Somalit, koska he ovat viettäneet joutenoloa jo kolmekymmentä vuotta tässä maassa ja eivät ymmärrä vieläkään mitä heille sanotaan. Omituista kun täysin kielitaidoton osaa heti tulkita minkä tahansa lauseen vihapuheeksi tai rasismiksi, mutta jos hän ilmaisee vastaavaa, me emme voi millään käsittää mistä on kyse.

Nykyään riittää kun ” kokee ” jotain. Jostain syystä sekin on ajettu siihen muottiin että vain he saavat kokea, mutta suomalainen ei. Laki on melko hataralla pohjalla jos pelkkä kokeminen voidaan oikeudessa esittää todisteeksi rasismista tai vihapuheesta. Vehanna Johkoo leikki tällä typerällä lauseella, kun ei pystynyt virallisesti todistamaan että häntä olisi uhkailtu tai vainottu. ” Koin syvää ahdistusta ” on siis riittävä näyttö sille että joku voidaan tuomita ahdistuksen aiheuttamisesta, vaikka kokemus itsessään on pelkkä tunnetila.

Kommunistinen pas****avaltio tulee tällä ilveilyllä kyllä kokemaan suuren muutoksen kun sen aika koittaa. Sitten voikin olla oikeasti ” kokemuksia ” muisteltavana.

Kata

Joo nykyään kaikki sanoo että oi musta tuntuu …yhyyy! Ja sitten seuraa julkinen rankku jos oot väärällä puolen ja sanoit ”tuhmasti”…
Ollaan menty sivistyksessä niiiiiiin alaspäin että välillä ei edes usko…

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Kata
John Quiman

Sekopäinen maailma keksii sekopäisiä tulkintoja asioista.

ike

😂

John Quiman

Se, että joku kokee jotain tuntemuksia, johtuu hänestä itsestään, ei muista. Tuntemus on itse luotu, ei suinkaan jonkun toisen luoma.

Jos joku menettää tajuntansa nähdessään hiiren, ei se hiiri sitä aiheuttanut, vaan henkilön oma suhtautuminen eli ajatustapa aiheutti kohtauksen. Tämä selviää helposti siten, että tarkkaillaan kaikkia hiiren nähneitä ja voidaan todeta, että eivät kaikki kupsahtaneet, eivätkä edes kokeneet mitään erityisiä tunnetiloja hiiren vuoksi.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Tässä pätee se kehäpäätelmä jossa tutkimus paljasti että kesällä jäätelönmyynti kasvaa, ja hukkumiskuolemat lisääntyvät. Näin ollen on kiellettävä jäätelön myynti koska se lisää hukkumiskuolemia.

Joitakin aikoja sitten yksi ituhippi nillitti kuinka hän joutui sairaalan ensiapuun uusnatsien takia. Koska juttu oli niin provosoiva jo lähtökohdiltaan, luin sen ja mikä olikaan totuus ? Henkilö jolla on taipumusta paniikkikohtauksiin ja hyperventilaatioon, oli ollut kävelemässä Helsingin rautatieasemalla, jolloin hänen katse sattui osumaan kolmeen skinin näköiseen tyyppiin. Mitä tapahtui, ei mitään josta voisi syyttää skinejä, mutta hyperventilaatio otti voiton ja vapinatutinakramppi iski niin voimakkaana että paikalle oli kutsuttava piipaa-auto. Henkeä ei vaan saanut millään.. Henkilö kertoi että hän itki hysteerisesti tuntikaupalla, sai pameja ja ties mitä rauhottavaa että palaisi maan pinnalle ja kun lopulta rauhoittavat alkoi vaikuttaa, hän twiittasi muille hermoheikoille että jouduin skinien hyökkäyksen kohteeksi, ja nyt KOEN olevani maalitettu ja ihan lopussa… Yhy hyyy, natseille on saatava täyskielto.

Voi vi***u, etten paremmin sano. Mömmöjen napostelija loi omassa pikku pollassaan maailmanlopun vision, vaikka kukaan ei edes yrittänyt tehdä mitään, päätyi ensiapuun ja pillitti tuntikaupalla olematonta asiaa. Tämä ” kokemus ” piti sitten jakaa muille ettei vaan kukaan toinen hermoheikko itupelle menisi asemalle, jossa kuolemaan verrattava kokemus vaanii. sanomattakin on selvää että henkilö vaati skinien kieltämistä, ja tilalle olisi saatava turvallinen tila. ( Hevostalli on turvallinen tila, siellä on kaikilla turpa heh heh… ) Miten noille voi mihinkään järjestää tilaa jossa he eivät panikoi, kun pelkkä kokeminen ilman konkrettista uhkaa tuntuu vainoavan joka paikassa. Outoa tässä on myöskin se, että siellä asemalla norkoilee huomattavasti enemmän allahu akbar heimoja, joilla on tapana käydä kiinni siitä riippumatta onko kohteella nenärengas ja violetti tukka. Heitä ei pelätä vaikka voisi olla viisaampaa pysytellä siellä kotibunkkerissa ja jättää vähemmälle se kaveeraaminen Mohamadin kanssa. Näiden kanssa pitäisi sitten löytää joku järkevä tapa elää, ja vieläpä julistaa että he ovat yhteiskuntamme huippua torjumassa ilmastohätätilaa.

John Quiman

Ideologinen hulluus on vallannut alaa ja sitten maa on täynnä ”hyviä ihmisiä”, jotka ovat tuollaisia täysin todellisuudesta vieraantuneita hölmöjä. Niitä sitten pidetään maailman valona, vaikka ovat pimeys.

Kata

Ei hemmetti..tää on niin tätä..näitä pirsikihoja on siellä ja täällä,olihan täälläkin yksi ent pappismiesäsdeepee joka näki persuja niin jotenkin nojasi seinään vapisten kovasti….siis miten kehtaa edes kertoa?Voi mikä niillä on mennyt vikaan…?
Ideologiapesu?

Kata

niinpä..just muistoja jotka tänä päivänä sais someuhriutujat raivoon mutta aikaan joku herra haki tanssiman ja etetnimme 2 foxin aikana noin 5 metriä…no mun oli pakko sanoa herralle:”Seiskää siinä molemmat” ja lähdin lattialta..ei hän käynyt mun kimppuun enkä mie uhriutunu että silleen se saakeli siinä…yhyyyy lähenteli…yhyyyyyy…hitto nauratti se kyllä myöhemmin. 😀
En usko että toinenkaan osapuoli sai traumoja.

Kata

Näyttää siltä kirjoitus että olisin jotain ottanut hahahahhahaaa mutten ottanu mitään..no ehkä 22 lasipintaa pestessä partsilla teki vetkuksi kädet… 😀

Lieväasteinen

Itse asiassa Hesarin juttu Rydmanista on ilmainen, voi lukea. Olen lukenut sen, ja sen taso on sitä, että joku (täysin anonyymisesti) sanoi kokeneensa sitä ja tätä. Ei ei, mitään rikosta ei ollut, ei koskettu eikä mitään sellaista ehdotettu, mutta tuntui tosi epämukavalta ja turvattomalta. Ei taksia heti tilattu kun pyysin, voi kauhu. Ja heti hyeenalauma komenttipalstalla Rydmanin kimpussa raatelemassa kappaleiksi ja melkein 3000 tykkäystä Rydmanin vastaisilla kommenteilla ja kommenttien sävy ja hysteerisyys on sellainen, että jokin maailmanlopun kaltainen on tapahtunut. Ja mitä luonteenomaista, juuri miesoletetut kävivät Rydmanin kimppuun voimakkaimmin.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Lieväasteinen
Kata

Kyllä näin,saman huomasin…ihmettelin mikä siis on miehiin mennyt..äiditkö sekoittaneet kun näitä poikalapsiakin mekkoon väkisten puetaan.(Missä lastensuojelu,braidsopraidkulkueissakin lippuja pitelemässä).Inhottavaa.
”Akkamaisia oletettuja”ei voi muuta sanoa.Kimeää kirkunaa kaduilla tai peffa asfaltilla tai sormi ojossa jotakuta väärinajattelevaa vastaan rääkymässä.
Illalla sitten ”I’m naked but afraid of love”tai Naked attraction” ja nyt näin mainoksen ”s*x tape”-sarjasta..niitä illoilla tuijotetaan samassa meikissä kaikki tyynni ja huulet törröllään.Ei tajua ei tajua…

Ympäri länsimaailmaa näin.

Lieväasteinen

”Kyllä näin,saman huomasin…ihmettelin mikä siis on miehiin mennyt..”

Salaliittoteoreetikkona sanoisin, että länsimaalaisten ruokaan ja juomiin kai sekoitetaan jotain, esim. vanhaa kunnon bromia, joka vähentää toksista maskuliinisuutta ja lisää raivokasta feminiinisyyttä ja muunsukupuolisuutta. Mutta itse olen sille jostain syystä immuuni ja/tai saan muita oireita. Eli tuskin hanaveteen sekoitetaan tai siihen, mitä yleensä syön. Myös halal-ruokaan sitä ainetta tuskin sekoitetaan. Sekoitetaan ilmeisesti siihen, jota keski-, ylempi keski- ja yläluokka syö ja juo.

No proosallisempi syy on ilmeisesti se, että kun katsoo vain YLE:ä ja lukee vain Hesaria, tulos on juuri sellainen.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Lieväasteinen
Ilkka Forsten

Palkokasvit, soija ja vihreä tee. Pettämätön yhdistelmä kun tuotetaan Emma nimisiä henkilöitä.

Kata

Mietin usein että niin hyvä asia kuin e-pilleri onkaan niin voidaanko juomavedestä poistaa kokonaan estrogeeni…noin 50 vuotta nyt on vesiin uinut sitäKIN hormoonia…
En tarkoita ettäkö pitäisi olla karski äijä tai herra numero 47 mutta jotenkin on -ei kaikki-miehet muuttuneet meikkaaviksi ja sössöttäviksi mutta myös aggressiot pahoja.
Ja äskettäin luin aika ison luvun armeijan keskeyttäneitä..en muista nyt sitä lukua mutta…

Ilkka Forsten

Hulluus on nykyään kollektiivinen tila. Yhdellä luistaa kytkin ja sata muuta alkaa luistattamaan omaansa koska on oltava myötätuntoinen. Näillä eväillä saa suuren määrän lisäpisteitä kun hakeutuu keloapinoiden eliittiin.

” Olin jäädä jonkun hullun autoilijan yliajamaksi.” Ja vastaus somessa,” joo, mullakin on suuria mustelmia ja varmaan kylkiluun murtuma, ja pikkuvarvaskin on nyrjähtänyt puhumattakaan mitään siitä että ranteeseen sattuu. ” Outoa että yksikään ei jäänyt auton alle, mutta sadalle tuli vaivoja.

Jos niillä olisi lasipää niin näkisi miten ku***i lainehtii ja pas****a tekee patoja..

John Quiman

En tiennyt tuosta Rydman-tapauksesta mitään, kun alkoi näkyä palstoilla puhetta siitä. No, yritin etsiä, että mitäs kamalaa se on tehnyt, kun on niin meteliä. Mistä vaan luin, en löytänyt mitään mitä voisi suoralta kädeltä pitää rikoksena. Kertomukset, jotka liittyvät hänen tekemisiinsä ovat ihmisten mielipiteitä omasta kokemuksestaan, mutta ei ollut mitään selvästi laitonta. Joku vanha tyttöystävä kertoili jotain sen huonoudesta, mutta oli ehkä itse kertomaansakin huonompi, kun luki siitä, mitä se oli itse tehnyt. Sitäpaitsi, en kyllä pitäisi entisen tyttöystävän kertomuksia kovin luotettavina, kuka tietää mitä katkeraa se yrittää purkaa.

Lopputuloksena en vieläkään tiedä mikä on tuon metelin arvoista kauheaa.

Kata

Taitaa olla moni story lähtöisin exästä joka ei erosta tykännyt(siis gf ei vaimo)ja kun WR vaihdatti lukot niin teki rikosilmoituksen ”oman käden oikeudesta”vaikka mimmillä oli oma asunto.Mutta ei siitä syytettä tullut käsittääkseni.
Miksi ihmeessä x jäisi asuntoon…?

Mutta some on jo tuominnut,siellä ne tuomarit on nykyään ja voi se oikeuslaitoskin olla ”sielläpäin”.

John Quiman

Noitavainojen aikoihin tehtiin testi. Sidottiin myllynkivi kaulaan. Jos hukkui, oli syytön ja jos nousi pintaan oli syyllinen. Oli hyvin varma keino päästä eroon jostakusta.

Näin menee nytkin, vaikka myllynkiviä ja vedenvaraan heittämistä ei enää käytetä.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Niin tuntui älähtävän.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Ilkka Forsten
Ilkka Forsten

Milloin tehdään se tutkimus, paljonko yksilöt tai etniset ryhmät, ( muualta tulleet ) uskonnolliset, sukupuoliset, ( mielipuoliset ) ja seksuaalisesti mitä sattuu poppoot läpikäydään, ja kuunnellaan yhtä herkellä korvalla sitä viestintää. Ei sielläkään suvaitsevaisuus loista.

murre riepunen

Kriittistä puhetta ei sallita, hölmöjä suustaan latelevat on asetettava ” nukkehallituksen ” sanelemaan muottiin, nollatoleranssi on saatava tässä ( kin ) asiassa heti voimaan, toopet saatava ojennukseen, vain ylväästi päättäjien kunnianhimoisia hankkeita kannustava on ainoa ja oikea yhteiskunnan kunniakas jäsen, meille muille kyllä keinot keksitään.

Uusimmat uutiset