Kolumnit

Hilkka Axelsen: Matka bioturvavaltioon kulkee pandemian kautta

Kuva: Wikimedia Commons / (CC BY 2.0) / Tim Reckmann from Hamm, Deutschland

Kansalainen julkaisee Hilkka Axelsenin kirjoituksen.

Maailma ei ole entisensä korona-pandemian jälkeen, olimme mukana terveysturvallisuutta hallinnollisin keinoin lujittavassa kokeilussa. Poikkeustila, sulkutila, eristäminen, karanteeni, rokotepassi, maski, testaus, tehosterokote, tartuntojen jäljitys ja muu valvonta tulivat tutuksi koko maailmalle. Kansalaiset alistuivat taipuisasti rajoituksiin ja yksityisyytensä ja yksilönvapauksiensa loukkauksiin.

Aaron Kheriaty, psykiatri ja lääketieteellisen etiikan tutkija varoittaa bioturvavaltiosta uutena nornaalina teoksessaan The New abnormal: the rise of the biomedical security state. Pandemiaa edelsi parinkymmenen vuoden valmistautuminen johtamaan terveyttä uhkaavaa kriisiä, lääketieteen tutkimuksen militarisointi ja siihen liittyvä hallinnon bioturvallisuusmalli koordinoitiin ulkoapäin, pandemiaan ei ajauduttu sattumalta, ainut asia, mikä saattoi olla sattumaa oli Wuhanin laboratoriosta irti päässyt virus.

Maailman terveysjärjestö WHO alkoi totalitaristisen Kiinan strategialla hallita pandemiaa, ja kriisi antoi myös Maailman talousfoorumille (WEF) mahdollisuuden näkyvästi esitellä kunnianhimoista agendaansa, globaalien yritysten etujen ajamisen oheen rakennettua siirtymää kohti digitaalista taloutta ja myös YK:n dokumenteista tuttua ”turvallisuuden globaalia kulttuuria” ja ”terveyden infrastruktuuria”. Davosissa kokoontuva rahaeliitti, johtavat poliitikot ja journalistit ovat näkyvä osa sitä teknologiajättien, suurten finanssifirmojen ja globaalien kansalaisjärjestöjen etuja ajavaa WEF-ideologiaa, jossa kuuluu kaikuja totalitaristisista menneisyydestä. Hallitusten saaminen maksumiehiksi ja velanottajiksi korporaatioihin, joita myydään yksityinen-julkinen tai sidosryhmäteoria -otsikoilla, ja joilla teollisuus pystyy kaappaamaan itselleen julkista sääntövaltaa esimerkkinä Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) ja lääkeviraston (FDA) kytkökset lääketeollisuuteen.

Byrokratiaa voidaan pitää instituutiona, joka käyttää suunnatonta valtaa yksilöä kohtaan ilman paikallistettua vastuuta, maailmasta tuli valtava byrokratia massarokotusten alkaessa. Suosituksista tuli pakkoja, eikä vastuunkantajaa rokotehaitoille löytynyt, lääketeollisuus oli vapautettu, ja julkinen terveydenhoito kirjasi vammoja vaihtelevasti. Silti lopulta kävi niin, että kansa ohjattiin näkemään asiantuntijat, teknokraatit ja korporaatiot pandemian sankareina, eikä epidemian hoidon epäonnistumisesta puhuta ainakaan julkisuudessa, virheiden tunnustamista ei ole näköpiirissä.

Italialainen filosofi Giorgio Agamben pitää alemman tason korporatismi-muunnosta kommunistisena kapitalismina. Menneisyyden totalitaristiset valtiot eivät osanneet edes uneksia siitä mitä mahdollisuuksia nykyaikainen digitaalinen valvonta antaa sosiaaliseen kontrolliin. Agamben on tutkinut poikkeustilaa ja sen vaikutusta elämänpiirin supistumiseen ja kanssakäymisen epäinhimillistymiseen. Poliittisen auktoriteetin keskus uudessa bioturvavaltiossa asettuu sinne, missä on oikeus julistaa poikkeustila, hätätilaa ei korona-pandemiassa kyetty oikeuttamaan uhkatasoon tarvittavien kriteerien osalta, omaksuttiin pahimman tapauksen logiikka ja peloteltiin ihmiset alistuvaisiksi. Pelkäävä ihminen ei toimi järkevästi, ja uskottavilta auktoriteeteilta vastaanotettu tieto nieltiin kritiikittömästi, vaikka sillä ei ollut juuri mitään tekemistä eksaktin tieteen kanssa.

Jotta ymmärtäisi miksi kansalaiset niin auliisti uskoivat ja noudattivat terveydenhuollon ja poliittisten päättäen määräyksiä, joutuu kurkistamaan historian filosofisiin syövereihin. Jo puoli vuosisataa sitten italialainen filosofi ja poliittinen ajattelija Augusto Del Noce varoitti, ettei totalitarismi suinkaan Hitleriin ja Staliniin päättynyt, hän näki, että nouseva teknologinen yhteiskunta, missä vallitsee rationaalisuus ja puhdas välineellisyys ei löydä tuonpuoleisia totuuksia. Totalitaristiset hallinnot monopolisoivat aina sen, mikä luetaan järjenmukaiseksi.

Tieteen nostaminen kaiken tiedon poissulkevana hallitsevana periaatteena nousee aikamme historian erityisestä tulkinnasta ja sen sisään rakennetusta skientismin perusmyytistä. Tuon tulkinnan mukaan edistykseen tarvitaan mullistava pesäero menneisyyteen, se on myös luomassa teknokraattisen yhteiskuntamme perustuksia ja uhkaa totalitarismista. Järki ei ole pelkästään välineellistä, se on myös pohdiskelevaa. Onko totuus se, minkä löydämme vai se minkä itse muodostamme.

Platonista lähtien on länsimaisessa filosofiassa edennyt ihmisen rationaalisuuteen osallisuutta vahvistava säie muodossa transsendentti logos (kreikan sana, joka kuvaa samanaikaisesti järkeä, sanaa, järjestystä ja ymmärrettävyyttä), joka antaa tietoa kaikesta todellisuudesta. Jaettu osallisuutemme yhteiseen järkeen on edellytys tavoitellessamme tieteellisiä totuuksia, välittääksemme niitä ja ymmärtääksemme niitä. Pandemian käsittelyssä välineellis-materialistinen rationaalisuuden näkökulma (huolimatta siitä oltiinko Marxia luettu) ohitti platonismin mukaisen jaetusti osallisen järjen näkökulman, eivätkä ihmiset jotka olivat eri mieltä tästä peruskysymyksestä, voineet antautua hedelmälliseen keskusteluun tieteestä ja sen esittämistä todisteista. Toisinajattelijan kysymyksistä ei tarvinnut välittää, riitti kun kutsui häntä salaliittoteoreetikoksi ja rokotevastaiseksi. Vallanpitäjät tukeutuivat ”tieteeseen” ja ”asiantuntijoihin” ja saattoivat näin välttää oman vastuunsa. Rokottamattomista tuli pandemian alaluokka.

Jotta skientismistä päästään eroon tarvitaan aikamme historian hengen tarkkaa ja tasapainoista elvyttämistä, viime vuosisadan kauhut eivät syntyneet perinteestä vaan aivan uudesta myytistä – missä rikottiin polku menneisyyteen. Aikoinaan eugeniikka oli useita tieteenaloja yhdistävä vaikuttava tiede ja sen vaikutukset politiikkaan tuhoisat. Marxille historiaa eivät kuljeta ideat ja ajatukset, niillä ei ole syy-yhteydellistä valtaa, vaan historiaa hallitsevat puhtaasti materiaaliset ja taloudelliset voimat, ongelma tässä onkin, kuinka historia sitten etenee yhä täydellistyvää utopiaa kohden.

Jo ennen pandemiaa julkiseen terveydenhuoltoon kytkettiin ympäristökysymyksenä ilmastonmuutos, ja erilaiset turvallisuuskysymykset huolineen ja väestöllisine vertailuineen, tutkimuskielenä alkoi näkyä yhä enemmän militarisoitunut uuskieli, käytetään hälytyskieltä sotatilan tapaan. Entisajan johtavat poliitikot olivat persoonallisuuksia, heillä oli inhimilliset kasvot ja he olivat henkilöinä vastuussa hyvistä ja pahoista teoistaan. Filosofi Alasdair MacIntyre on kuvannut aikamme amoraalista, keinottelevaa terapeuttista teknokraattia, joka käsittelee päämääriä annettuina ikäänkuin hänestä riippumattomina ja aina hänen vastuunsa ulottumattomissa, järkeä käyttäessään hän palvelee joko omia yksityisiä intressejään, itsekkäitä hankkeitaan tai hänen vaikutusvaltansa ulkopuolelta määrättyjä muiden etuja. Tällainen kasvoton instrumentti on sopiva johtamaan bioturvavaltiota.

Ruotsalaisen demokratian tilaa tutkivan instituution IDEA:n mukaan autoritaarisempaan suuntaan kulkevia maita on viime aikoina ollut kolme kertaa enemmän kuin maita, jotka kulkevat avointa demokratiaa kohti. Monet demokraattiset maat ovat alkaneet rajoittaa sananvapautta ja heikentää oikeusvaltioperiaatetta.

Mitä kansan elinympäristöön ja perinteeseen tulee viittaa Kheriaty Simone Weilin kirjoituksiin ihmisen juurista ja siihen liittyvistä tiettyjen ehtojen mukaisista tulevaisuuden odotuksista, ihmisen on käytävä taistelunsa siellä, missä hänen juurensa ovat. Nyt olemme menettämässä historiantajumme. Monet lankesivat halpaan propagandaan pandemian aikana, mikä osoittaa koulujärjestelmän perustan murtuneen.

Terveellä pohjalla oleva lääketiede vaatii tarkkaa rokotteen turvallisuuden ja tehokkuuden tutkimusta, luonnollinen immuniteetti tulee ottaa myös huomioon. Ihmiskehoon upotettuna mRNA kertoo transhumanistisesta ihmiskäsityksestä, ihmisen aivojen, mielen ja ruumiin teknisestä operoimisesta, mikä on osa Maailman talousfoorumin agendaa ja saanut paljon huomiota Yuval Noah Hararin bestseller-kirjojen ansiosta. ”Olemme saamassa jumalallisen vallan luomiseen ja tuhoon” sanoo Harari. Paljaasta nihilistisestä ateismista on siirrytty itseluomisen uusiin muotoihin ja etsimään korviketta uusgnostilaisista uskonnoista, skientismistä, gender-teoriasta ja transhumanismista. Eriuskoisia yritetään motivoida luokkaintressiin esimerkiksi sukupuolikysymyksessä, kuitenkin pandemiassa monet tajusivat perheen, yhteisön, liikkumisen vapauden ja kulttuuriperinnön arvon. WEF puhuu avoimista rajoista, mutta liikkumisen rajoituksista; valvottu, keinotekoinen järjestelmä kuuluu bioturvavaltion ohjelmaan. Skientismi on disintegraation totalitarismia ennen kuin siitä tulee ylivallan totalitarismia.

Kheriaty etsii keinoja taistella nousevaa bioturvavaltiota vastaan. Vallitseva poliittinen näkymä nostaa epävarmuutta, on syntynyt rikkumaton liitto kulttuurisen vasemmiston ja teknokraattisen oikeiston välille, eikä manipuloiva julkinen media, sen riippuvuus lääketeollisuuden mainosrahoista, haluttomuus informoida globaaleista perusvapauksia heikentävistä hankkeista myöskään lupaa hyvää tulevaisuudessa. Pandemian aikana media pimitti sulkutilojen aiheuttamia liiketalouden ongelmia, vasta äidinmaidon vastikkeen puute toi asian Yhdysvalloissa julkisuuteen; ns. toisesta pandemiasta eli mielenterveydestä, ahdistuneisuudesta, itsemurhista ei raportoitu, eikä julkinen terveydenhuolto vastannut siihen resursseja lisäämällä. Terveydenhuollon viestintää ei voinut erottaa Pfizerin ja muiden lääkeyhtiöiden mainoksista.

Länsimedian otsikot huusivat lisää valvontaa, kun syntyi vastarintaa bioturvallisuuden väärinkäytöksiä ja kohtuuttomia rajoituksia vastaan kuten tapahtui Kanadassa Freedom Convoy -rekkakuskien rauhanomaisessa kansallisen hengen elvyttämässä protestissa. Pääministeri Trudeau vähätteli liikettä kutsuen sitä ”pieneksi ääriryhmäksi”, jolla on ”vastenmielisiä näkemyksiä”, julisti poikkeustilan ja sai poliisivoimat purkamaan mielenosoituksen, organisoijat vangittiin ja Tamara Lich saatettiin nilkkaraudoissa oikeuteen. Tukahduttamisyrityksistä huolimatta onnistui tämä ruohonjuuritason työväenluokan massaliike saavuttamaan voittoja ja synnyttämään toivoa kansalaisten oikeuksia puolustavassa kamppailussa. Tavalliset ihmiset selkein tavoittein eivät ole voimattomia.

Alkaa olla selvää, ettei mRNA -rokotteista, näitä geeniterapian kokeilun injektioita ei tulisi edes kutsua rokotteiksi, saatu nettohyötyä. Covid on ensimmäinen teknologisen ajan pandemia, ja mRNA-injektiot ensimmäinen laajamittainen koe ihmisillä. Hippokrateen lääketieteestä vieraannuttiin pahasti, Hippokrateelle luonto on terveyden normi, mekanistis-teknologisessa skientismissä ei ole sellaista asiaa kuin ihmisluonto, ruumis on pelkkää materiaa. Sivuutettiin tosiasia, että miljoonilla ihmisillä oli jo luonnon kautta saatu immuniteetti, millä uhmattiin ja halvennettiin lääketieteen filosofiaa. Kheriaty esittää, että vasta pitkän aikavälin tarkastelu antaa vastauksia kysymykseen, millaisia hyötyjä ja haittoja rokotuksista oli. V. 2021 tapahtui jotain äkillistä ja akuuttia, mikä vaikutti nuorten ja keski-ikäisten kuolleisuutta lisäävästi, useimmat kuolemat eivät johtuneet koronasta, julkisen terveydenhuollon päättäjät eivät ole osoittaneet kiinnostusta tutkia tätä katastrofaalista tilannetta, mikä osoittaa heidän prioriteettinsa olevan muualla.

Tiede on rikki. Vie vuosikymmeniä, että yleisön luottamus julkisen terveydenhuollon toimijoihin, tieteellisiin instituutioihin ja lääketieteellisiin järjestelmiin palautuu. Paljon on työtä tehtävä, jotta korruptiosta ja toimivallan kaappauksista päästäisiin eroon. Konsensus-kulttuuria, missä vallitsee joukkoajattelu ja oikeaoppisuus, ei uskalleta haastaa avoimessa keskustelussa. Tiede on suunnattoman monimutkainen inhimillinen ponnistus, missä jokaisella alalla on omat menetelmänsä ja kilpailevat teoriansa, eikä tiede ole tiedon kumoamaton kokonaisuus, vaan aina avoin korjaamiselle. Tutkimustyö ja julkaiseminen vaatii myös reformeja, tutkimuksia ei tule tehdä vain tiedekuntien tuloksellisuutta mittaamaan, akateemisen edistymisen täytyy nojata laatuun ei määrään. Poliittisilta päättäjiltä on myös edellytettävä tilivelvollisuutta, virheitä tapahtuu, mutta ei ole syytä sietää poliitikkoja, jotka pesevät kätensä päätöstensä vastuusta.

Hilkka Axelsen

15 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka

Näin pandemian ” alaluokkaan ” kuuluvana ilmoitan täten etten ole sairastanut koko maailmanlopun uhan alla yhtään kertaa koronaa. Ne joita tunnen, on rokotettu vähintään kolme kertaa, ja jokainen on sairastanut tämän mystisen taudin jo moneen otteeseen. Onnittelut kaikille piikin ottaneille, elin-iän odote saattoi laskea muutamalla vuodella, mutta onko sillä mitään väliä kun seuraava maailmanloppu on jo käsillä. ettehän ole unohtaneet ilmastohätätilaa, Nyt on kuulemma se vihon viimeinen hetki länsimailla elää yltäkylläistä elämää, sillä jo vuonna 2050 voi olla ettei vesi ja ruoka riitä kaikille. Kiinalle tosin riittää, koska se kasvattaa jo nyt AFRIKASSA osan oman kansan tarvitsemasta ravinnosta. Saman aikaan meille kerrotaan että vesipula uhkaa maapalloa, ja erityisesti afrikkaa. Mitä siis pitäisi miettiä tästä dilemmasta, jos samaan aikaan kiinalaiset voivat ilman kolonialismin syytöstä käyttää afrikan vesivaraintoja oman talouskasvunsa takaamiseksi.

Sitten kysyn uuden kiusallisen kysymyksen. Kuinka kiinalaiset onnistuvat tuottamaan kasteluvettä maissa joita euroopan valtiot ovat rahottaneet kymmeniä vuosia saamatta mitään aikaan. Miksi ME kannamme kehitysmaihin miljardeja joilla ei saada edes yhtä kaivoa pystyyn, kun saman aikaan kiinalaiset menee alueelle, omii maat itselleen ja kykenee heti tuottamaan satoa. Eikö se vesivarojen ” riistäminen ” olekaan tuomittavaa. Eikö kiinalaisten kaivostoiminta lapsityövoimalla ole sortamista, ja heikompi-osaisten hyväksikäyttöä ? Jos ei ole, miksi se olisi sitä valkoisten tekemänä ? Meille kerrotaan että vesivarat ovat hyvin pian loppumassa vaikka maapallon pinta-alasta suurin osa on vettä. Merivedestä voidaan tuottaa kastelu ja juomakelpoista nykyteknologialla. Toivotaan että joku lääkeyhtiö keksi pikaisesti rokotteen mikä sammuttaa janontunteen valkoisilta, niin voimme taata afrikalle loistavan tulevaisuuden, paitsi että he tulevat joka tapauksessa valkoisten harmiksi. Tämä on jo nähty.

Puhutaan siitä miten lihan kulutusta olisi saatava vähennettyä, sillä karjan kasvattaminen vie kuulemma paljon vettä. En tässä kontekstissa kuitenkaan saa mahtumaan ymmärrykseeeni, miten afrikkalaisten massainvaasio eurooppaan ja tarve syödä lihaa, ei vaikuttaisi mitään, mutta tällä jo olevan valkoisen lihankulutus tuhoaa maapallon. Jos Suomen kansa väkiluku pidetään suunnilleen samana kuin nyt, voimme syödä posket rasvassa kinkkua vaikka joka päivä, sillä ei tämä kulutus ole nytkään maailmaa kaatanut. Miksi juuri nautaeläinten tai sikojen käyttö ravintona olisi lopettava, jos samaa aikaan lisättäisin lampaan ja kananlihan kulutusta täyttämään muslimien ja hottentottien tarpeeet. En usko että olisi olemassa yhtään lammasta tai kanaa joka ei tarvitse vettä, ja jos niiden määrä kasvaa, kasvaa myöskin veden kulutus. Meille kerrotaan kasvisruokien lisäämisen tarpeesta, ikään kuin nekin kasvaisivat ilman vettä. Kokeilkaa kasvattaa juurikkaita ilman kastelua, voitte yllättyä ettei satoa synnykään. Miksi vain valkoisten kuluttama vesi on haitaksi kaikelle, sitäkään en ymmärrä. Olisin varmaan paljon viisaampi jos kuuluisin rokotettujen ” yläluokkaan ” ja sairastaisin koronan kolme kertaa vuodessa. Mitä arvelette, voisiko se olla sittenkin näin yksinkertaista ?

John Quiman

Mitä Afrikan ruoantuotantoon tulee, on se heikentynyt olennaisesti aina sen jälkeen, kun tiloja hoitaneet valkoiset on hoidettu pois häiritsemästä afrikkalaisten vapautta hoitaa itse maatiloja. Epäilen suuresti, että tilojen tuotannon romahdus ei ole liittynyt veden saantiongelmiin tai ilmastonmuutoksen vuoksi. Sama on koskenut yrityksiä, joista valkoiset on ajettu pois ja mustat afrikalaiset laitettu tilalle. Ne ovat heikentyneet ja esim. Etelä-Afrikka on romahduksen partaalla.

Sanon Silti

Minusta pelottavinta on, että ihmiset ensimmäisen kerran pelon varjolla sallivat geenimanipuloinnin. MRNA-rokotteesta vakuutettiin, ettei se muuta ihmisen geeniperimää. Mutta mRNA osallistuu kuitenkin mitokondriaalisen DNA:n toimintaan. Yllättäen monet mitokindriaaliset sairaudet kuten esim nuorten MS-taudit, muut neurologiset sairaudet sekä sydän-verisuonitaudit ovat yleistyneet.

Kun perimä säätelee mm ihmisen älykkyyttä, luovuutta, lahjakkuutta, herkkyyttä ym voi vain kuvitella millaiset mahdollisuudet ihmiskunnan hallitsemiseen joukkorokotukset pandemian varjolla tarjoavat.

Muinoin ja vielä kehitysmaissa ihmisen geeniperimä oli sukujen hallussa. Nykyisen liberaalin individualismin aikana, kun lisääntyminen ja parinvalinta kuuluvat yksilönvapauksiin, se on ihmisyksilön omassa vallassa. Nyt ihmiset ovat luovuttamassa sen kasvottomalle WHO:lle tai maailmanhallitukselle. Masinoituja kansainvaelluksia ei enää tarvita rotujen yhteensulautumiseen, se voidaan toteuttaa rokotuksin.

Marko Kyllönen

En tiedä miten sanoisi, mutta DNA:n kanssa leikkiminen ei ole ihmisten hommaa.
Milloin alkoi keliakia ihmisillä? Sillon kun alettiin geenimanipuloimaan viljaa.

Marko Kyllönen

Aina puhutaan ”korona pandemiasta” Oliko mitään pandemiaa edes olemassa?
Lähetään nyt ihan pelkästään siitä PCR testistä liikkeelle, ja USA:n lääkintäranomaiset päätti että sitä PCR testiä ei saa käyttää koska se ei erota flunssaa koronasta.
Lopultahan asia täysin vaiettiin.
Mutta luuleeko joku oikeasti että flunssa olisi hävinnyt johkin viimisen parin vuoden aikana?
Kyseessä on ihmiskunnan suurin huijaus.

Ilkka

Vuosina 2020 – 2022 katosi maailmasta kausi-influenssa kokonaan. Ihme juttu, Kaikki jotka mainitulla aikavälillä kuolivat johonkin mikä yskitti tai vaati nenän niistämistä, oli koronapandemiaa. Maailmanlaajuinen väestönhallinnan kokeilu on menestys, jota lääkeyhtiöt ja hallitukset tulevat hyödyntämään jatkossakin. Paras vastalääke koronaan oli ukrainan sota. Kun se alkoi loppui koronakin. Pandemia katosi, miljoonat ihmiset saattoivat yhdellä rupeamalla siirtyä maasta toiseen jopa ilman kasvomaskeja. rajat avautuivat, testejä ei tarvittu, eikä ihmiskunta kuollut vaikka aiemmin puhuttiin erittäin vakavasta tilanteesta. Ainoa missä näkyi selvää kasvua oli sellaisten sairauksien isääntyminen mitä tuodaan afrikasta eurooppaan, mutta tämän toteaminen on etnistä profiloimista ja toiseuttamista, mitä ei tule suvaita.

John Quiman

Tuli kamala korona ja tavallinen lunssa katosi. Näin niiden itsensä pitämien tilastojen mukaan. Kuinkahan tuo on mahdollista? Mitä ilmeisimmin siten, että mitään koronaa ei ollutkaan, oli vain ns. tavallinen kausi-influenssa, jonka väitettiin olevan kamala korona? Mahtoiko kuolleisuus olla lähellekään sitä luokkaa kuin mitä kerrottiin? Mitä ilmeisimmin ei ollut, koska niiden piti saada hurjia lukuja huijaamallakin, kuten väittämällä, että ikkunasta tippunut kuoli koronaan?

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka

Itänaapurissa pudotaan ikkunasta jos on eri mieltä tsaarin kanssa. Silloin putoamisen syy on horjahdus mahorkkaa sytytettäessä. Näyttää olevan joka paikassa sama asia, päättäjien kertomus ei koskaan pohjaa totuuteen.

Kun koronasta tuli jokapäiväinen puheenaihe, jäi kokonaan pois maininta siitä että vanhusten ja riskiryhmäläisten pitäisi ottaa kausi-influessarokotus. Sen tarve katosi kuin taikaiskusta, mutta koronarokotus piti kaikkien ottaa vaikka varmuuden vuoksi. Jossakin vaiheessa jopa puhuttiin että koronapiikki korvaa kausittaisen influenssapiikin, ja niin tulee hoidettua kaksi asiaa samalla kerralla. Täysin tyhjänpäiväinen litku piikitettiin ihmisiin, ja jätettiin se oikeasti toimiva rokote antamatta. Sitten alettiinkin jo tilastoimaan miten vakavasta pandemiasta on kyse, kuolema korjaa satoa vähän joka paikassa. Outoa eikö olekin. Yleensä rokotukset tekevät sen että uutisoinin sisältö julistaa onnistumista, mutta nyt kaikki kääntyikin vain kuolleisuustilastoinniksi. Lopetin muuten sanomalehden tilaamisen vuonna 2020, kun alkoi ärsyttämään lehden sisältö. Sivulta yksi sivulle seitsemän. Letteloita kuolleisuudesta, varoituksia mitä ei missään tapauksessa saa tehdä, mihin ei saa mennä jne. Tein kaiken päin vastoin ja olen yhä pelissä mukana. Sitten on ne joiden nimi hakattiin kiven kylkeen, ja nimikin jäi tilastoihin.

THL kertoi hymy korvissa miten hallituksen ” ripeät ” koronatoimet sekä ” neuvokas ” aloitteellisuus. pelastivat kansan ja nyt on kiittäminen Sanna Marinia, sillä hän ymmärsi oitis tilanteen vakavuuden. Se sama ” neuvokas ” sanna meni sittemmin lupaamaan ukrainalle hornetteja, mutta unohti ettei se ole hänen päätösvallassaan. Nyt on vaalit ovella, ja sannan tanssit on tanssittu vaikka hän syyttää kaikesta kokoomusta joka oli oppositiossa. ” Oikeistohallitus ” olisi katastrofi hän sanoo, ja on sikäli oikeassa että se on hänelle ja demareille / vihreille katastrofi, mutta eikö jo ollut aikakin ?

John Quiman

Siitä on aika kauan, kun kansanedustaja otti toimensa luottamustehtävänä ja pyrki olemaan kunniallinen toimessaan. Nykyään eduskunta on täynnä oman edun tavoitelijoita ja poliittisia broilereita sekä julkkiksia vailla mitään hinkua edustaa kansaa. Heillä tuskin tulee edes mieleen edustaa kansaa, he käyttävät kansaa, siinä ero kauan sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saattaa joukossa olla jokunen poikkeus, mutta siinä laitoksessa ei paljon auta jokunen tolkun ihminen.

Marko Kyllönen

Itse toivoisin medialta totuutta, ihan joka asiassa.
Oli se totuus kuinka ikävä tahansa, niin ihmiset ansaitsisi tietää totuuden, joka asiassa.
Mutta media on ottanut roolin ettei se enää välitä uutisia, vaan pyrkii manipuloimaan ihmisiä.
Nyt on muuten IL nettisivulta poistunut mahdollisuus kommentoida mitään.
Olen varma että perustelevat sitä jollain ”vaalivaikuttamisen estämisellä”

John Quiman

Puhutaan kansanvallasta ja demokratiasta. Poliitikot valehtelevat ja media manipuloi. Kuinka kukaan voisi äänestää demokratian hengessä, kun ei koskaan saa tietää mikä on totta ja mitä poliitikot oikeasti aikovat tehdä?

Ilkka

Lehti itse suosii viherkommunistista aatemaailmaa, ja kieltää lukijoiltaan vaalivaikuttamisen joka voisi horjuttaa paitsi lehden uskottavutta, niin myöskin toisten äänestäjien ” varmuutta ” siitä että Ohisalo / Marin olisivat täysin kartalla ja ymmärtäisivät päätöstensä järjellisyyden. Muista hallituksessa istuvista ei kannata puhua mitään, he ovat olleet joo joo linjalla neljä vuotta peläten ettei vaan mene jakkara alta. Totuus on tätä nykyä ihan olematon käsite kun puhutaan mediasta. Jos neljä vuotta on kirjoitettu pelkästään ylistystä, vaikka maan asiat on menneet päin sitä itseään, niin onko se media edes media sanan täydessä merkityksessä. Se on propagandamylly. Aikoinaan oli olemassa puoluelehdet, niiden agendana oli oman aatteen levitys, nyt niitä ei ole, ja valtamedia levittää vain yhtä totuutta.

Ennen lehdistön tehtävä oli toimia valtaa arvostelevana instanssina. Toisin sanoen penkoa epäkohtia ja antaa niistä lukijoille informaatiota. Nyt ei mitään poikkipuolista suvaita, se on heti olevinaan rangaistavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa, siis silloinkin kun mikään ei toiseuta ketään, eikä kyseessä ole edes valheellinen tieto. Lehdistö on mädättänyt itse itsensä, menettänyt paljon tilaajia ja parkuu nyt ahdingossaan kuinka rasistit ovat maalittaneet toimittajia tuhoten sananvapauden. Niin onkin tapahtunut, lukijoiden sananvapaus on viety, toimittajien sananvapaus lisääntynyt kunhan muistaa syyllistää kaikesta kantaväestöä. HS on sama kuin Pravda suuruutensa päivinä, vain sivumäärässä on eroa.

Marko Kyllönen

Todellisuudessahan se kuolleisuushan nousi vasta ”rokotteiden” myötä Ihmisiä tapetaan ”rokotteilla” etttä saadaan tää näyttää joltain pandemialta.

Ilkka

Kyseessä olikin ” plandemia. ” Suunniteltu kamppanja jossa kokeiltiin paitsi ihmisten hallintaa ja nöyryyttä auktoriteeteille, sekä tarjottiin lääkefirmoille mahtavat tuotot ilman vastuuta haitoista. Korona ei ollut mikään nykyajan musta surma, siitä tehtiin sellainen. Kaikki sai alkunsa Kiinan Wuhanista, tämä tiedettiin varhaisessa vaiheessa, mutta tehtiinkö mitään ? Ei tehty. Koska ei ollut vielä valmista myrkkyä jota tarjottaisiin kansalle pelastuksena ankaran painostuksen ohella. Mikään, siis mikään maailmanhistorian tuntema pandemia ei ole levinnyt parissa viikossa ympäri maapallon. Kun sitä tavattiin kiinassa, sitä oli jo afrikassa, kun sitä oli afrikassa sitä olikin jo euroopassa, ja sitten vain viikon sisällä koko eurooppa rypi kauhean pandemian kynsissä josta ei muka tiedetty mitään, mutta rokote kyllä löytyi ennätys-ajassa. Eikö ole outoa että keskiajalla musta surma hävitti silloisen euroopan väestöstä huomattavan suuren osan, ja ilman yhtään rokotetta se katosi eikä ole takaisin tullut. Nyt ” tehokkaan ” rokotekamppanjan aikana ihmisiä kuoli yhtenään, ja kuolee yhä tai on pysyvästi vammautunut. Siis, oliko tämä pandemia vai plandemia ja mikähän on seuraavan kokeilun nimi ? ✡ TM.

Marko Kyllönen

Suunniteltuhan tää kaikki on, tää on vaan niin sairasta ettei ihmiset usko että joku vois tämmöstä suunnitella.
Tutustukaa semmoseen kun ”spars pandemic” ihan sattumalta se oli juuri ennen tätä sars pandemikkia.
Siellä esimerkiksi ”kansalaisten hallinnasta” kuinka suosituille julkkiksille maksetaan, että he saavat ihmiset ottamaan ”rokotteita” ja nourattamaan viranomaisten määräyksiä.
Kaikki se on jo todistettu USA:ssa olleen.

Koskaan ei pidä aliarvioida ihmisten ahneutta ja pahuutta.

Uusimmat uutiset